PDA

View Full Version : Lời cầu con dâng lên Chúa ...Dauan_tinhyeu
09-09-2009, 12:48 PM
Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì những hồng ân Chúa đã ban cho con trong ngày hôm nay. Lạy Chúa, xin Chúa cho con được hiến dâng mình để phục vụ Chúa và tha nhân. Con muốn bước theo Chúa, con muốn dâng mình cho Chúa. Con muốn những việc con làm đều dâng lên Chúa...
Xin dạy con biết đường nẻo của Ngài, xin dạy con biết bước đi. Để dù có phải bước qua những gian khó thì có Chúa luôn luôn đồng hành cùng ở bên, con sợ chi. Con chọn Chúa, Jêsu nhân ái làm gia nghiệp đời con.
Xin Chúa ban ngọn lửa tình yêu đến bên con
Xin Chúa ban nguồn khí yêu thương đến trên con
Để con hăng say đem những ơn lành đến bên mọi người. Con muốn được là ngôi sao trên bầu trời của Chúa. Con muốn được là hạt cát trên đại dương bao la của Ngài... Con muốn những gì của con đều là của Chúa.
Lạy Chúa, nguồn gia nghiệp hạnh phúc của đời con. Xin ban ơn lành và những điều tuyệt diệu xuống trên con và tất cả những ai có ơn gọi, có lòng cầu xin như con. Xin Chúa cho con có ơn gọi thật vững mạnh để con hăng say đem tin yêu đến cho tha nhân
Nguyện xin Chúa đoái thương và nhậm lời cầu xin con dâng lên Chúa

Con của Chúa


Dauan_tinhyeu