PDA

View Full Version : Đây là các hình avatar dễ thương nè!!!!HaNhi_Maria
10-09-2009, 10:50 PM
http://i935.photobucket.com/albums/ad192/HaNhi_Maria/CAW2B7DSCAT54XFZCA1AZ6J3CAX1FXIKCAN.jpg http://i935.photobucket.com/albums/ad192/HaNhi_Maria/CA6HMGRWCAPIR64HCAEROZLQCATULMFXCAM.jpg http://i935.photobucket.com/albums/ad192/HaNhi_Maria/CAHEGXRSCAM7B8IWCAIC00YTCAACFAG0CA3.jpg http://i935.photobucket.com/albums/ad192/HaNhi_Maria/CAYDDG30CAU97VMJCAI0PYG0CA4RDSOOCAH.jpg http://i935.photobucket.com/albums/ad192/HaNhi_Maria/CAHLXRG4CAVLRXEHCA9PJHSWCAW3NU12CA1.jpg http://i935.photobucket.com/albums/ad192/HaNhi_Maria/CAAUHR2LCA0N26M1CAIQBFOCCA6L0GE9CA6.jpg http://i935.photobucket.com/albums/ad192/HaNhi_Maria/images-1.jpg http://i935.photobucket.com/albums/ad192/HaNhi_Maria/4-1.jpg http://i935.photobucket.com/albums/ad192/HaNhi_Maria/3-1.jpg http://i935.photobucket.com/albums/ad192/HaNhi_Maria/2-1.jpg http://i935.photobucket.com/albums/ad192/HaNhi_Maria/1-1.jpg

nh0csu57
12-09-2009, 01:11 PM
it qá hạ mà humđc đeẹp lắm:D!@!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

HaNhi_Maria
12-09-2009, 09:14 PM
Còn nưa á chị tại bữa đó tối rồi nên em đi ngủ. :5:

nh0csu57
12-09-2009, 09:47 PM
Còn nưa á chị tại bữa đó tối rồi nên em đi ngủ. :5:
hỳ zỵ thêm vào cho hnìu y náu thjk coi mý cái nỳ lắm