PDA

View Full Version : TÌNH BẠN THÂNhongan34
04-10-2009, 10:28 PM
NGÀY XỬA NGÀY XƯA CÓ MỘT ĐÔI BẠN RẤT THÂN VỚI NHAU . HÈ VỀ CÁC BẠN ĐI CHƠI DU LỊCH LÚC ĐÓ ĐÔI BẠN PHẢI XA NHAU MỘT THỜI GIANG HAI BẠN ẤU RẤT BUỒN . HAI THÁNG HÈN ĐÃ TRÔI QUA HAI BẠN ĐƯỢC GẶP LẠI NHAU KỂ TỪ LÚC ĐÓ HỌ MỚI BIẾT TÌNH BẠN THÂN QUAN TRỌNG ĐÉN NHƯ THẾ . HẾT .:103::103: