PDA

View Full Version : Nghĩa sĩwuậy_trong_chúa
29-11-2009, 04:13 AM
Nghĩa Sĩ trong những ngành trưởng thành nhất trong hàng ngủ TNTT. Người Nghĩa Sĩ cần có đức tính căn bản như chuyên cần, thật thà, can đảm, yêu thương, giúp đỡ, học hỏi, lễ phép và trunh thành, để từ đó các em có thể tạo dựng nhiều việc hữu ích cho tha nhân và cho chính mịnh

Ngành Nghĩa Sĩ quy tụ các em lứa tuổi 14 đên 17. Vị thánh đỡ đầu cho các Nghĩa sĩ là Thánh Phaôl, người mệnh danh Tông Đồ Dân Ngoại Noi gương Ngài, khẩu hiệu, khẩu hiệu của Nghĩa sĩ là Chinh Phục : Chinh phục bản thân, chinh phục thiên nhiên, chinh phục thế giiợ Người Nghĩa Sĩ chinh phục bản thân mình bằng sự quyêế tâm và kiên trì, chinh phục thiên nhiên băng những khả năng chuyên môn mà chính mình có trên từng phương diện,
và chinh phục thế giới bằng lòng bác ái của mình và ánh sáng của Chúa Giêsu Thánh Thệ Ánh sáng này được biểu hiện qua chiếc khăn màu vàng tươi trên vai mỗi em Nghĩa Sĩ, và được đến trong thế giới bằng những lời nói và hành động của các ẹm

Trong Ngành Nghĩa Sĩ, các em còn học hỏi được rất nhiều Thánh Kinh Từ đó, các em có thể dùng lời nói và việc làm của chiíh bản thân để rao giảng Tin Mừng mà nhiều người về với CHỤA Sinh hoạt của các em gồm trò chơi lành mạnh và nhiều khóa học khác nhạu Các khóa Thánh Kinh Nghĩa Sĩ được soạn theo tiểu sử và hành trình truyền giáo của thánh nhân, cũng như về những lá thư Ngài viết cho các giáo đoàn thời đọ Ngoài ra, các em cũng bắt đầu học hỏi về cách suy niệm và chia sẻ lời Chúa, cũng như những phương cách Cầu Nguyện khác nhau, như Chàu Thánh Thể, đọc Thánh Vịnh, nghi thức hòa giai..
Đời sống tôn giáo của Ngành Nghĩa Sĩ chú trọng nhiều về các phần Thánh Lễ Mía và ý nghĩa các nghi thức trong Tháh Lễ ngày Thánh Thể cũng là 1 phần quan tọng trong giáo dục Đời sống Tôn Giáo cho Nghĩa Sĩ