PDA

View Full Version : 40 giây Lời Chúa - Lễ Thăng Thiên40giayLoiChua
13-05-2010, 11:34 AM
http://www.40giayloichua.net/YearC/CAscension/CAscensionVs.gifHầu như ai cũng biết nơi sinh ra, nơi nhập thế của Chúa Giêsu là Bê-lem (Bethlehem) -
nhưng có ít người để ý đến làng Bê-ta-nia ở Núi Cây Dầu là nơi xuất thế, nơi về Trời của Chúa Giêsu.
"Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời." (Lc 24, 50-51)

xin xem tiếp về địa điểm Chúa Lên Trời tại đây (http://www.40giayloichua.net/Locations/Locations.html)