PDA

View Full Version : Mời Bạn Vào Đọc Kinh Kính Lòng Thương Xót Chúa Mỗi Ngàybethichconlua
02-06-2010, 07:53 PM
Lần Hạt Lòng Thương Xót Chúa
†.†.†.†.†.†.†.†.†.†.†.†. .†.†.†.†.†.†.†.†.†.†.†.†. †.†.†.†.†.†.†.†.†.

1)Làm Dấu Thánh Giá , Hát hoặc Ðọc Kinh Ðức Chúa Thánh Thần

Lạy Chúa chúng con, vì dấu † Thánh Giá†, xin chữa chúng con cho khỏi † kẻ thù, Nhân danh Cha † và Con † và Thánh Thần †. Amen.

Chúng con lạy ơn Ðức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Ðức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Ðức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Ðức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Ðức Chúa Trời cho Ðức Chúa Thánh Thần xuống.
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Ðức Chúa Trời, xưa đã cho Ðức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Ðồ, thì nay chúng con cũng xin Ðức Chúa Trời cho Ðức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Ðức Chúa Giêsu Kito là Chúa chúng con. Amen.


2) Đọc 1 kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh, 1 Kinh Tin Kính

- Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

- Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

- Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

- Kinh Tin Kính
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng, dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi Bà Maria đồng trinh. Chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá chết và táng xác. Xuống ngục tổ tông, ngaỳ thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại. Lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh Thông Công. Tôi tin phép tha tội tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. AMEN.


3) Lần Hạt Lòng Thương Xót Chúa ( 5 chục)

Mỗi chục sẽ đọc:

- Hát hay đọc: (1 lần)
Ngợi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi Trái Tim Từ Nhân, con tín thác nơi Ngài.
- Hạt lớn đọc: ( 1 lần )
Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Con rất Yêu Dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
- Hạt nhỏ đọc: ( 10 lần )
Vì cuộc Khổ Nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giớí.

GiêSu Maria Giuse con mến yêu Xin thương cứu rỗi các linh hồn

***Kết thúc Chuỗi Hạt đọc 3 lần: ( sau chục 5)
Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Và đọc tiếp 3 lần:
Ôi, Máu và Nước, tuôn ra từ Trái Tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con, con trông cậy nơi Ngài.


4) Hát Kính Lòng Thương Xót Chúa

5) Phúc Âm

http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/showthread.php?p=5117#post5117 (http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/showthread.php?p=5117#post5117)
hoặc
http://www.thanhlinh.net/ (http://www.thanhlinh.net/)
hoặc
http://www.dongcong.net/ (http://www.dongcong.net/)
6) Kinh Cám Ơn

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con. Lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được Đạo Thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con ngày và đêm hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con, cùng cám ơn như vậy. Amen.


7) Kinh Trông Cậy; Các Câu Lạy; Làm Dấu Thánh Giá

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu
- Thương xót chúng con

Lạy Trái tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria
- Cầu cho chúng con

Lạy ông Thánh Giuse là bạn Thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh
- Cầu cho chúng con

Nữ Vương ban sự bình an
- Cầu cho chúng con

Các Thánh Tử Đạo Việt nam
- Cầu cho chúng con

Các Thánh Thiên Thần và các Thánh bổn mạng
- Cầu cho chúng con

Giêsu Maria Giuse con mến yêu! Xin cứu rỗi các linh hồn.

(Nếu có cha ban phép lành thì không làm dấu Thánh Giá !!! )

Làm dấu Thánh Giá: Nhân danh Cha † và Con † và Thánh Thần †. Amen.


8)Thánh ca Dâng Lên Mẹ Maria

8.a) Kính mò’i Cha ban phép lành cho ACE chúng con (Nếu Có )

9) Lời Cảm Ơn Kết Thúc