PDA

View Full Version : Website Đọt Chuối Non về Tư duy tích cựcbalua
18-06-2010, 04:15 AM
Chào các anh chị em,

Website Đọt Chuối Non về tư duy tích cực rất bổ ích:
http://dotchuoinon.com/

Trong đây có nhiều bài viết, ở liên kết dưới đây là mục lục:
Chuỗi bài Tư duy tích cực (http://dotchuoinon.com/2009/04/10/chu%e1%bb%95i-bai-t%c6%b0-duy-tich-c%e1%bb%b1c/)

Cảm ơn các bạn,

Ba Lúa