PDA

View Full Version : Giờ Chia Sẻ Bên Nhau 1bethichconlua
10-07-2010, 11:49 AM
I) Làm Dấu Thánh Giá , Hát Thánh Ca Về Chúa Thánh Thần

II) CHỦ ĐỀ CHIA SẺ VỀ: “ GIA ĐÌNH CỦA TÔI”

Thưa các anh chị!! Có ý kiến cho rằng: “Một trong những nhân tố chính yếu có thể làm nền tảng để tạo nên một Gia Đình Hạnh Phúclà phải giữ được Sự Hài Hòa và Làm Thăng Tiến các TƯƠNG QUAN dưới đây:
1/ Sự tương quan giữa Vợ Chồng với nhau.
2/Sự tương quan giữa Cha Mẹ với Con cái.
3/Sự tương quan giữa Anh-Chị-Em với nhau.”
**Ghi chú: Có thể chọn 1 hoặc 2 hoặc cả 3 ý trên để chia sẽ.

Xin anh chị vui lòng chia sẽ những cảm nghiệm của mình về các mối tương quan trong mục 1, 2 và 3 như trên.
a/ Những khó khăn và bế tắc thường gặp khi giải quyết sự bất đồng trong đời sống Gia đình mình về: Quan niệm sống, Lề lối sống, Sở thích, Sự cảm thông chia sẽ và nâng đỡ nhau trong Công việc - Tương quan Xã hội – Bạn bè – Vật chất và Tinh thần,…
b/ Anh chị luôn có những ưu tư thao thức gì để gìn giữvà làm thăng tiến các tương quan ở mục 1, 2 và 3 ở trên ?? Để làm được điều đó, anh chị đã có kế hoạch gì và cụ thể sẽ phải có gắng như thế nào,… ??

III) Hát Bài Thánh Ca Về Đức Mẹ để dâng gia đình mỗi người cho Đức Me.

III.a)Kính mò’i Cha ban phép lành cho ACE (Nếu Có )

IV) Làm Dấu Thánh Giá - Lời Cảm Ơn Kết Thúc