PDA

View Full Version : Thế giới thực ảo đan xen trong 30 bức tranh 3D ấn tượngQuang Hưng
30-07-2010, 12:00 PM
Bằng cách phối ánh sáng và góc nhìn hợp lý, các nghệ sĩ khiến người xem như đang đứng trong những quang cảnh hùng vĩ thực sự.


http://farm3.anhso.net/upload/20100730/11/o/anhso-115557_1.jpg

http://farm3.anhso.net/upload/20100730/11/o/anhso-115559_2.jpg

http://farm3.anhso.net/upload/20100730/11/o/anhso-115602_3.jpg

http://farm3.anhso.net/upload/20100730/11/o/anhso-115605_4.jpg

http://farm3.anhso.net/upload/20100730/11/o/anhso-115607_5.jpg

http://farm3.anhso.net/upload/20100730/11/o/anhso-115611_6.jpg

http://farm3.anhso.net/upload/20100730/11/o/anhso-115614_7.jpg

http://farm3.anhso.net/upload/20100730/11/o/anhso-115616_8.jpg

http://farm3.anhso.net/upload/20100730/11/o/anhso-115618_9.jpg

http://farm3.anhso.net/upload/20100730/11/o/anhso-115621_10.jpg

Quang Hưng
30-07-2010, 12:02 PM
http://farm3.anhso.net/upload/20100730/11/o/anhso-115626_11.jpg

http://farm3.anhso.net/upload/20100730/11/o/anhso-115629_12.jpg

http://farm3.anhso.net/upload/20100730/11/o/anhso-115631_13.jpg

http://farm3.anhso.net/upload/20100730/11/o/anhso-115633_14.jpg

http://farm3.anhso.net/upload/20100730/11/o/anhso-115637_15.jpg

http://farm3.anhso.net/upload/20100730/11/o/anhso-115705_16.jpg

http://farm3.anhso.net/upload/20100730/11/o/anhso-115707_17.jpg

http://farm3.anhso.net/upload/20100730/11/o/anhso-115710_18.jpg

http://farm3.anhso.net/upload/20100730/11/o/anhso-115716_19.jpg

http://farm3.anhso.net/upload/20100730/11/o/anhso-115718_20.jpg

Quang Hưng
30-07-2010, 12:05 PM
http://farm3.anhso.net/upload/20100730/11/o/anhso-115722_21.jpg

http://farm3.anhso.net/upload/20100730/11/o/anhso-115724_22.jpg

http://farm3.anhso.net/upload/20100730/11/o/anhso-115726_23.jpg

http://farm3.anhso.net/upload/20100730/11/o/anhso-115728_24.jpg

http://farm3.anhso.net/upload/20100730/11/o/anhso-115732_25.jpg

http://farm3.anhso.net/upload/20100730/11/o/anhso-115755_26.jpg

http://farm3.anhso.net/upload/20100730/11/o/anhso-115737_27.jpg

http://farm3.anhso.net/upload/20100730/11/o/anhso-115738_28.jpg

http://farm3.anhso.net/upload/20100730/11/o/anhso-115741_29.jpg

http://farm3.anhso.net/upload/20100730/11/o/anhso-115743_30.jpg
Sưu Tầm

HaNhi_Maria
30-07-2010, 04:01 PM
Cám ơn anh Hưng nha Hình vui quá