PDA

View Full Version : Hình cartoon về Chúa Jesusweepiedollie
27-09-2010, 12:47 PM
Wallpạper

http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/wall/happy8.jpg

http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/wall/happy7.jpg

http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/wall/happy6.jpg

http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/wall/happy5.jpg

http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/wall/happy4.jpg

http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/wall/happy3.jpghttp://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/wall/happy2.jpghttp://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/wall/happy.jpg

weepiedollie
27-09-2010, 12:57 PM
Avatar

http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/minhhoa/noe3.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/minhhoa/noe2.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/minhhoa/noe.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/minhhoa/minhhoa10.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/minhhoa/minhhoa9.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/minhhoa/minhhoa8.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/minhhoa/minhhoa7.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/minhhoa/minhhoa6.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/minhhoa/minhhoa5.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/minhhoa/minhhoa4.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/minhhoa/minhhoa2.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/minhhoa/minhhoa3.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/minhhoa/minhhoa1.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/minhhoa/minhhoa.jpg

weepiedollie
27-09-2010, 03:03 PM
http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/bird.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/ava_monde.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/ava_family.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/ava_church.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/ava_christ18.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/ava_christ17.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/ava_christ16.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/ava_christ15.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/ava_christ14.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/ava_christ12.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/ava_christ11.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/ava_christ10.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/ava_christ9.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/ava_christ8.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/ava_christ7.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/ava_christ6.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/ava_christ5.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/ava_christ3.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/ava_christ2.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/ava_christ.jpg

weepiedollie
27-09-2010, 03:04 PM
http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/S-JLTC-display.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/jesus_with_kid.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/jesus_and_children.gif http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/jesuswithkids.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/jesus20south20park.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/jesus.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/smilewithcross.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/jesus_kids.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/jesus_golgotha.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/jesus_family-1.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/jesus_family2.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/jesus11.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/jesus10.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/jesus9.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/happyfamily3.jpg http://i6.photobucket.com/albums/y227/mi5singU/myLord/happyfamily2.jpg

lusjphie
29-09-2010, 07:54 PM
huynh làm cái này cũng ok đấy chứ êkk

conyeuchua21
07-10-2010, 09:13 PM
Nhìn thấy vui ghê á:69:có hình nữa:40:

Nicolas_Anmy
16-10-2010, 08:25 PM
đẹp quá àhhh:53::53: Rất hợp với chiên con

weepiedollie
18-10-2010, 09:19 AM
mình là con gái, sao gọi mình là huynh :2:

nguyennhathuy_1997
27-10-2010, 10:36 AM
hình đẹp quá một lời khen nha:71::43::79::3::51::107: