PDA

View Full Version : 40 giây Lời Chúa - Chúa Nhật XXVII TN - C: Nếu anh em có lòng tin40giayLoiChua
29-09-2010, 10:03 PM
40 giây Lời Chúa - Chúa Nhật XXVII TN - C: Nếu anh em có lòng tin

http://www.40giayloichua.net/YearC/C27/C27Vs.gif

Hỏi Đáp - FAQ (http://www.40giayloichua.net/faq.html)

Ngôn ngữ khác (http://www.40giayloichua.net/YearC/C27/C27.html)

Theo bước chân Chúa Giêsu (http://www.40giayloichua.net/Locations/Locations.html)

Trang chủ (http://www.40giayloichua.net/)