PDA

View Full Version : 40 giây Lời Chúa - Chúa Nhật XXVII TN - C: Lòng tin đã cứu chữa anh40giayLoiChua
06-10-2010, 03:11 AM
40 giây Lời Chúa - Chúa Nhật XXVII TN - C: Lòng tin đã cứu chữa anh

http://www.40giayloichua.net/YearC/C28/C28Vs.gif

Hỏi Đáp - FAQ (http://www.40giayloichua.net/faq.html)

Ngôn ngữ khác (http://www.40giayloichua.net/YearC/C28/C28.html)

Theo bước chân Chúa Giêsu (http://www.40giayloichua.net/Locations/Locations.html)

Trang chủ (http://www.40giayloichua.net/)