PDA

View Full Version : 40 giây Lời Chúa - Chúa Nhật IV Mùa Vọng - A : Thiên Chúa ở với chúng ta40giayLoiChua
14-12-2010, 12:59 PM
40 giây Lời Chúa - Chúa Nhật IV Mùa Vọng - A : Thiên Chúa ở với chúng ta

http://www.40giayloichua.net/YearA/A_A4/A_A4Vs.gif

Hỏi Đáp - FAQ (http://www.40giayloichua.net/faq.html)

English, French, Italian, German, Spanish and Chinese (http://www.40giayloichua.net/YearA/A_A4/A_A4.html)

Theo bước chân Chúa Giêsu (http://www.40giayloichua.net/Locations/Locations.html)

Trang chủ (http://www.40giayloichua.net/)