PDA

View Full Version : Thiếu Nhi: Thánh Kinh bằng hình Chúa Nhật 4 TNnu.angel
30-01-2011, 08:46 PM
CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN NĂM A
FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
Mt 5, 1-12a

Nguyễn Thái Hùng và TLhttp://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/CN04TNA/CN4TN1.jpg

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người.
When Jesus saw the crowds, he went up the mountain, and after he had sat down, his disciples came to him.

http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/CN04TNA/CN4TN2.jpg

Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: "Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương.
He began to teach them, saying: “Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the land. Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy.

http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/CN04TNA/CN4TN3.jpg
Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời".
Blessed are the clean of heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when they insult you and persecute you and utter every kind of evil against you falsely because of me. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven.”