PDA

View Full Version : 40 giây Lời Chúa - CN V Thường Niên A: Muối & Ánh Sáng40giayLoiChua
04-02-2011, 01:46 AM
40 giây Lời Chúa - CN V Thường Niên A: Muối & Ánh Sáng

http://www.40giayloichua.net/YearA/A05/A05Vs.gif

Hỏi Đáp - FAQ (http://www.40giayloichua.net/faq.html)

English, French, Italian, German, Spanish and Chinese (http://www.40giayloichua.net/YearA/A05/A05.html)

Theo bước chân Chúa Giêsu (http://www.40giayloichua.net/Locations/Locations.html)

Lời Chúa (http://www.40giayloichua.net/)