PDA

View Full Version : Lạy Chúa! Xin gìn giữ con khỏi sa trước cám dỗgiesukito_conxintheongai
27-05-2011, 09:34 AM
Lạy Chúa, xung quanh con hiện tại có biết bao nhiêu cám dỗ, xin Chúa dạy con biết sống trong Chúa luôn mãi, biết làm con Chúa sao cho xứng đáng với thiên chức của mình. Thân phận con người ôi thật mỏng manh. Lạy Chúa xin gìn giữ con,
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ chuyển cầu cho con.Amen

migoi_sg
27-05-2011, 09:57 AM
Xin Chúa giữ gìn và nâng đỡ em trong Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến.
Chúc em luôn bình an !!!:113:

giesukito_conxintheongai
27-05-2011, 11:02 AM
Cám ơn anh(chị) nhiều lắm. Xin Chúa ban muôn ơn lành cho anh(chị)