PDA

View Full Version : Các con hãy ở trong tình yêu của Thầygiesukito_conxintheongai
27-05-2011, 11:05 AM
Thứ Năm Tuần V Phục Sinh Năm A


Ga 15, 9-11
"Các con hãy ở trong tình yêu của Thầy, để niềm vui của các con được trọn vẹn".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn".
Đó là lời Chúa.

Đã bao giờ con ở lại trong Chúa? Đã bao giờ con nhận ra tình yêu của Chúa? Đã bao giờ con tuân giữ lệnh truyền của Ngài? Lạy Chúa!
Nhưng...Chúa vẫn yêu mến con, vẫn che chở con, vẫn ấp ủ con, vì con không chỉ là tạo vật của Ngài, nhưng là con cái của Ngài.
Cuộc sống bộn bề cuốn con theo dòng chảy của thời gian, khiến con quên đi người Cha Hiền luôn bên con nhưng khi con buồn khổ, chán chường...
Nhưng con đâu nhần ra Ngài? Con chỉ biết đến sự hiện hữu của bản thân con, với những đam mề, dục vọng, yếu hèn...
Lạy Chúa, xin giúp con tìm thấy Ngài, con biết Ngại luôn ngự trong Phép Thánh Thể, nhưng con chưa ý thức được Ngài thực sự đang ở trong con, Lạy Chúa!
Hãy xem, con chỉ đến với Ngài khi con cần đến Ngài, và cầu xin Ngài ban cho những nhu cầu của con, mà không phải cho những người xung quanh con, thiệt thòi hơn con. Những người đang đau khổ, đói khát, rách nát, trong khi con thì ăn sung mặc sướng, cơm no áo ấm, đủ mọi thứ để giải trí: TV, internet, sách báo.....Vậy mà vẫn chưa đủ với con, lạy Chúa.
Xin Chúa trói con lại và nhốt con trong tình yêu của Ngài, xin biến đổi con trở thành môn đệ của Ngài, và...xin cho con biết yêu mến Ngài trong mọi người xung quanh con.