PDA

View Full Version : Giáng sinh kì diệuMIMI
15-11-2009, 08:08 PM
CÂU CHUYỆN
GIÁNG SINH KÌ DIỆU
(PHẦN MỘT)

Ngày xưa , ở một vùng đất luôn là mùa đông, ở đó mọi người rất thích mùa đông, và có một người diễn viên nổi tiếng nhất trong thành thố . Cô ta tên là ETEN, cô ta rất ích kỉ , đến một đêm cô ETEN đã gặp dì của mình trong giấc mơ, dì cô ta bảo cô rằng là : dì sẽ gửi cho con 3 linh hồng giáng sinh. Rồi dì của ETEN biến mất, cô lại ngủ tiếp .

thỏ ngọc
16-11-2009, 02:08 PM
ặc ... ăc... viết sai chính tả quá há ! :48::48:

ngủ tiếp ... là hết phần 1 hả bạn ??? :13:

MIMI
19-11-2009, 10:10 PM
CÂU CHUYỆN GIÁNG SINH KÌ DIỆU
(PHẦN 2)
Cô đang ngủ thì có một cô tiên giáng sinh đến và đánh thức cô dậy , cô tiên giáng sinh nói với cô ETEN rằng : " cô có thể đi với tôi không ? " . Cô ETEN nói là : " tại sao cô rủ tôi đi , mà đi đâu cơ " nàng tiên trả lời lại là : " vậy dì cô không có nói với cô là chúng tôi sẻ đến trong giấc mơ của cô đêm nay sao ? "
ETEN trả lời : " có , nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy dì tôi về trong giấc mơ của tôi... tôi không biết. Cô tiên giáng sinh dẫn cô ETEN đi qua tương lai của cô ETEN tới nơi cô rất ngạc nhiên , cô hỏi cô tiên giáng sinh : "đây là đâu ? " cô tiên trả lời : " đây là tương lai của cô " . ETEN thấy mình như ở trong giấc mơ vậy . Cô tên đưa ETEN trở vè nhà 2 , cô ta ngủ tiếp . VẬP LÀ HẾT PHẦN HAI RỒI .:9::9: