PDA

View Full Version : Hồng ân mang tên MariaNguyen Duc Hai Stanly
04-08-2011, 07:57 PM
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSONLRZdpFxKU5sEobouMnAQD3NieBsN 9iB214xSfZUTeJwNbdi
Coming up
15-Aug-11
Ben Da church
by Stanly Nguyen

Nguyen Duc Hai Stanly
06-08-2011, 09:54 PM
Nghĩa sĩ chúng ta cùng hướng về Mẹ
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ7rU53-3Ai9ZyoHsOsDgAsDL7q1Bqfx-4KhAo3PQRuh4e-GeTSjg

" Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi. Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi"
(Mt 12,50)

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSSNScH5F53bupgL89Go7OsSXcuAUXkr 3bD1ysOzgFCZymWjbdA

Là Nghĩa sĩ, một phần tử của Thiếu nhi thánh thể Việt Nam, chúng mình cần mạnh mẽ đấu tranh, quyết tâm bảo vệ Đức tin trong tâm hồn, để Mẹ Maria luôn mỉm cười với chúng ta. Các bạn có biết rằng, những lần Mẹ hiện ra ở khắp nơi như là một điềm báo đối với chúng ta, chúng ta đã phạm tội rất nhiều, khiến cho trái tim Mẹ như nát lòng ra. Mẹ luôn khuyên ta rằng, hãy cầu nguyện cho mọi người, đặc biệt là linh hồn tội lỗi .
Với tâm tình cảm tạ, con rất khâm phục về lòng xót thương của mẹ đối với chúng con- Stanly Nguyen