PDA

View Full Version : Ngày xửa ngày xưa vui !!!!!HaNhi_Maria
13-08-2011, 02:54 PM
Ngày xửa ngày xưa: Công Chúa chích chè


Phần 1

http://www.youtube.com/watch?v=OY8WLAD3C9g


Phần 2

http://www.youtube.com/watch?v=YzVtzz6OEnI&feature=related (http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=YzVtzz6OEnI)

Phần 3

http://www.youtube.com/watch?v=ncO-x9E8pcg&feature=related (http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=ncO-x9E8pcg)


Phần 4

http://www.youtube.com/watch?v=6VqfTzw5KKY&feature=related


Phần 5

http://www.youtube.com/watch?v=xRlirvBxOC8&feature=related


Phần 6

http://www.youtube.com/watch?v=nFboW72wxOg&feature=related


Phần 7

http://www.youtube.com/watch?v=ooLoD3yPCHE&feature=related


Phần 8

http://www.youtube.com/watch?v=jId8Nfwridw&feature=related


Phần 9

http://www.youtube.com/watch?v=fSX4-9VbGjQ&feature=related


Phần 10


http://www.youtube.com/watch?v=lzUwlPKHt70&feature=related

Phần 11

http://www.youtube.com/watch?v=cgDTZj2x9n8&feature=related


Phần 12

http://www.youtube.com/watch?v=fzjAYw7wF6w&feature=related


Phần 13

http://www.youtube.com/watch?v=oyKPyMtkbPw&feature=related- The End -

HaNhi_Maria
13-08-2011, 03:06 PM
Ngày xửa ngày xưa: Nữ thần Lee Kim Chi

Phần 1

http://www.youtube.com/watch?v=a15_F29zsTc

Phần 2

http://www.youtube.com/watch?v=-HVgNdpNXvk&feature=related

Phần 3

http://www.youtube.com/watch?v=c_IEOflHJds&feature=related

Phần 4

http://www.youtube.com/watch?v=u7Qz6I2i0qs&feature=related

Phần 5

http://www.youtube.com/watch?v=XgbOXUn6rFg&feature=related

Phần 6

http://www.youtube.com/watch?v=MJCZ62H5lrw&feature=related

Phần 7

http://www.youtube.com/watch?v=azqP2WA0WGc&feature=related

Phần 8

http://www.youtube.com/watch?v=hm47PbtPhBs&feature=related

Phần 9

http://www.youtube.com/watch?v=IUgc8Ug_oCE&feature=related

Phần 10

http://www.youtube.com/watch?v=KNsv-ReVWQA&feature=related

Phần 11

http://www.youtube.com/watch?v=_iR6KQCmvtU&feature=related

Phần 12

http://www.youtube.com/watch?v=q2o9PQA3w5U&feature=related

Phần 13

http://www.youtube.com/watch?v=9m2EZ2GKr04&feature=related


- The End -

HaNhi_Maria
13-08-2011, 03:12 PM
Ngày xửa ngày xưa: Chuyện thần tiên xứ Phù Tang

Phần 1

http://www.youtube.com/watch?v=N4umMIHxLWk

Phần 2

http://www.youtube.com/watch?v=VhoeUjGy1rc&feature=related

Phần 3

http://www.youtube.com/watch?v=P1muRAnTSnU&feature=related

Phần 4

http://www.youtube.com/watch?v=7DSas-J_GuI&feature=related

Phần 5

http://www.youtube.com/watch?v=XhkGc_q1FkE&feature=related

Phần 6

http://www.youtube.com/watch?v=xUG51AEx3d4&feature=related

Phần 7

http://www.youtube.com/watch?v=wp8HgvPgdFY&feature=related

Phần 8

http://www.youtube.com/watch?v=lOsQj0Nw1UA&feature=related

Phần 9

http://www.youtube.com/watch?v=Ifr2N9NA72k&feature=related

Phần 10

http://www.youtube.com/watch?v=nYJGp2JNVzc&feature=related

Phần 11

http://www.youtube.com/watch?v=XAwlVI4zqI8&feature=related

Phần 12

http://www.youtube.com/watch?v=-Agf5WCZ3no&feature=related

Phần 13

http://www.youtube.com/watch?v=HprjcVBIk-k&feature=related


Phần 14

http://www.youtube.com/watch?v=7BV53kGf4Ck&feature=related

Phần 15

http://www.youtube.com/watch?v=oYF0C12Qa7E&feature=related


- The End -