PDA

View Full Version : Lạy ChúaNgaibiet_conratyeuduoi
14-05-2009, 01:44 PM
Lạy Chúa xin cho con tới đây thi được Giáo Lý. Con cảm ơn Ngài đã cho con thi tốt về văn hóa. Lạy Chúa con xin Ngài cho con một tấm lòng nhân nhượng biết thông cảm với mọi người, xin Ngài cho con được bình tỉnh để phân sử sự việc không hấp tấp để rồi phải làm mất lòng tha nhân. Xin Chúa ban Thần Khí Ngài để con có thể vững mạnh để tránh xa ma quỷ và tiến gần đến Ngài hơn.Amen