PDA

View Full Version : 40 giây Lời Chúa - Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 1 tháng Giêng40giayLoiChua
30-12-2011, 12:44 PM
40 giây Lời Chúa - Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 1 tháng Giêng

http://www.40giayloichua.net/MotherOfGod/MotherOfGodVs.gif

Other languages (http://www.40giayloichua.net/MotherOfGod/MotherOfGod.html)