PDA

View Full Version : ( RIP ) xin cầu nguyện cho linh hồn bà catania mới qua đời



decalhoanggia
08-02-2012, 10:55 AM
RIPhttp://i787.photobucket.com/albums/yy158/hoahairau/_zkhac/184_310591x7mcg7oujv.gif (http://i787.photobucket.com/albums/yy158/hoahairau/_zkhac/184_310591x7mcg7oujv.gif)

GIÊSU - MARIA - GIUSE, Con Mến Yêu, Xin thương Cứu Rỗi Linh Hồn CATANIA . mới qua đời

GIÊSU - MARIA - GIUSE, Con Mến Yêu, Xin thương Cứu Rỗi Linh Hồn CATANIA . mới qua đời

GIÊSU - MARIA - GIUSE, Con Mến Yêu, Xin thương Cứu Rỗi Linh Hồn CATANIA . mới qua đời




thuộc giáo khu 4 giáo xứ BÁC TRẠCH - GIÁO PHẬN THÁI BÌNH

hongbinh
09-02-2012, 07:19 AM
GIÊSU - MARIA - GIUSE, Con Mến Yêu, Xin thương Cứu Rỗi Linh Hồn CATANIA
GIÊSU - MARIA - GIUSE, Con Mến Yêu, Xin thương Cứu Rỗi Linh Hồn CATANIA
GIÊSU - MARIA - GIUSE, Con Mến Yêu, Xin thương Cứu Rỗi Linh Hồn CATANIA

con yêu Chúa
09-02-2012, 12:09 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Catania được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.