PDA

View Full Version : 14 Chặng Đường Thánh GiáRa Khoi_
25-02-2012, 02:59 AM
1. Nhạc Hiệu Đọc Kinh
2. Dẫn Nhập

Anh Chị Em Thân Mến,
Trong tâm tình sám hối của ngày Thứ Sáu , giờ đây chúng ta cùng bước theo Chúa Kitô trên đường thập giá Ngài đã đi năm xưa, để thấu hiểu và cảm nghiệm tình thương vô tận Thiên Chúa dành cho chúng ta. Qua đó, chúng ta được mời vác thập giá mình để cảm thông chia sẻ với Chúa qua anh chị em chung quanh, những người vẫn đang chịu biết bao khổ đau trong cuộc sống bởi cô đơn, thất vọng vì bệnh tật, nghèo đói, chiến tranh và hận thù.
Xin Chúa giúp chúng ta biết khám phá ra giá trị của thập giá và lời gọi mời của Chúa, để can đảm bước theo Ngài trong hành trình ơn gọi dấn thân và phục vụ.

3- Làm Dấu Thánh Giá và Nguyện Kinh Chúa Thánh Thần


NHÂN DANH CHA, VÀ CON, VÀ THÁNH THẦN, AMEN.

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. AMEN.4- Kinh Ăn Năn Tội


Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tôt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen!

5- Lời Chúa

- Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại.
- Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta.
- Ai cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Ta thì sẽ cứu được mạng sống.
- Lời lãi cả thế gian mà mất chính mình thì nào có ích lợi gì
6-Lời Nguyện

Lạy Thiên Chúa là Đấng cứu chuộc con cảm nhận được tình thương và sự hiện diện của Ngài khi con bước đi trên đường thánh giá này. Con xin được trầm mình trong con tim của Chúa để giúp con suy hiểu, cảm thông nỗi thống khổ và sự chết của Chúa. Xin ban cho con sức mạnh, và ân sủng của Ngài để con thêm can đảm vác thập giá mỗi ngày mà theo Chúa.
Lạy Mẹ Chí Thánh, con muốn đi cùng Mẹ đoạn đường đau thương này, đoạn đường mà biết bao nhiêu lần Mẹ đã đi. Chỉ nghĩ đến điều này là lòng con bồi hồi xúc động biết bao! Biết bao nhiêu nước mắt Mẹ đã đổ ra khi nhớ đến những kỷ niệm đau đớn của Chúa Giêsu; lòng Mẹ ngập tràn yêu thương Chúa và các con của Mẹ!
Ôi, Mẹ của lòng lân ái, con xin hướng tâm tình con về Mẹ để Mẹ rủ lòng thương cho con cùng chia xẻ tâm tình với Mẹ.
Xin đừng để con vô cảm trước bao đau khổ và những điều ô nhục. Xin Mẹ hãy thay đổi lòng con hay đúng hơn xin Mẹ cho con quả tim của Mẹ để cùng Mẹ và qua Mẹ, con biết thương cảm với các đau khổ của Chúa Giêsu, con khóc cho tội bất trung của con và để lòng con mở ra trước tình thương của Người. Lạy Mẹ xin dạy con thể hiện được lòng khoan dung đối với những tâm hồn đơn côi. AMEN.
7- Hát Bài Thập Giá Ngất Cao

8- Nguyện Đàng Thánh Giá

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chúng con ước ao ngắm 14 nơi thương Đức Chúa Giêsu trong đàng thánh giá này, cho được kính mến trả Nghĩa Đức Chúa Giêsu. Chớ gì chúng con được viếng những nơi thương khó ấy, như bổn đạo thành Giêrusalem, cho được ăn mày các ơn bơỉ Đàng Thánh Giá mà ra. Song le chúng con là con chiên lạc xa đàn, thì xin dâng lòng chúng con làm đàng thánh giá mà ngắm, cùng in vào lòng những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu, để mà yên ủi chúng con ở chốn khách đày này, cho ngày sau được trông cậy 14 nơi thương khó ấy như bậc thang đem chúng con về thiên đàng, mà hát mừng tạ ơn Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng.

I/ Đọc hoặc Hát: ( Chặng thứ nhất)
Hát (đứng): (1) Mẹ Khi đứng bên Thánh Giá thảm thương, thấy Con treo trên thập giá khôn lường, hai hàng nước mắt tuôn ròng ròng.
Xướng (quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Nơi Thứ Nhất : Quan Philatô luận giết Đức Chúa Giêsu


Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, là Vua cả trên trời dưới đất, là Đấng thiên hạ ước ao lâu đời, mà Philatô luận giết Chúa con cách xấu hổ nhuốc nha dường ấỵ
Xin ban cho con ăn năn đền tội, cho đáng Chúa con cứu lấy con ơi tòa phán xét sau nàỵ
Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh
Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình yên. Amen


II/ Đọc hoặc Hát: ( Chặng thứ hai)
Hát(đứng): (2) Lòng thân mẫu như gươm sắc thâu qua, biết bao đắng cay cùng Chúa chan hòa, ôi ! Mẹ đau khổ suy nào cùng.
Xướng(quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Nơi Thứ Hai: Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá


Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu đánh nát và mình ra, cùng vác Thánh Giá nặng vì tội chúng con.
Xin ban ơn cho con chịu các sự Khốn khó trong bậc con, như Thánh Giá Đức Chúa Trời đã định cho con phải chịu, mà theo Chân Đức Chúa Giêsu cho trọn.
Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh
Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình yên. Amen


III/ Đọc hoặc Hát: ( Chặng thứ ba)
Hát(đứng): (3) Mẹ thương Con một Thiên Chúa chí nhân, đã cưu mang xưa vinh phúc vô ngần, nay Người đau khổ hơn mọi người.
Xướng(quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


Nơi Thứ Ba: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất


Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu đánh nát cả Và mình ra, cùng vác Thánh Giá nặng vì tội chúng con.
Xin ban ơn cho con chịu các sự khốn khó trogn bậc con, như Thánh Giá Đức Chúa Trời đã định cho con phải chịu, mà theo Chân Đức Chúa Giêsu cho trọn.
Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh
Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình yên. Amen


IV/ Đọc hoặc Hát: ( Chặng thứ bốn)
Hát(đứng): (4) Nào ai chẳng cùng than khóc thảm thương, với Maria, Mẹ Chúa thiên đàng, trong giờ Con Chúa mang cực hình.
Xướng(quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


NƠI THỨ BỐN: Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá


Lạy ơn Đức Mẹ, khi trước thấy con ra đời thì Thiên Thần hát mừng, mà rầy thấy Con nát tan và mình ra trong thay quân dữ đem đdi giết, thì lòng Đức Mẹ đau đớn, như phải đao sắc thâu qua lòng vậy.
Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng con, được lòng ăn năn đau đớn, và cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Đức Chúa Trời.
Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh
Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình yên. Amen
V/ Đọc hoặc Hát: ( Chặng thứ năm)

Hát(đứng): (5) Nguười ơi hãy trông Mẹ Chúa Giêsu, dưới cây khổ đau tâm trí thảm sầu, sao lòng chai đá không buồn rầu.
Xướng(quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
NƠI THỨ NĂM: Ông Simon vác Thánh Giá đỡ Đức Chúa Giêsu


Khi quân dữ thấy Đức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu chết, thì nó bắt ông Simon vác Thánh Giá đỡ Đức Chúa Giêsu Thương ôi! Nào con chiên Chúa con đâu hết, mà để Thánh Giá nặng cho kẻ ngoại vác làm vậy ?
Xin ban ơn giúp sức cho con, cùng kẻ thuộc về con, được chịu mọi sự khó lòng, như vác đỡ Thánh Giá Đức Chúa Giêsu vậy.
Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh
Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình yên. AmenVI/ Đọc hoặc Hát: ( Chặng thứ sáu)
Hát(đứng): (6) Giờ đây ngắm suy Con Chúa chí nhân, hiến thân hy sinh chuộc lỗi nhân trần, cam chịu bao đớn đau cực hình.
Xướng(quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.NƠI THỨ SÁU: Bà Veronica trao khăn cho Đức Chúa Giêsu lọt mặt


Tôi khen lòng mạnh bạo bà Veronica, chẳng sợ Quân dữ, một mến Đức Chúa Giêsu, mà thấy cả Và mình máu chảy ra, thì trao khăn cho người lọt mặt đi.
Xin in hình tượng Đức Chúa Giêsu vào lòng con, như in vào khăn bà Veronica, cho con được lòng mến Đức Chúa Giêsu cho trọn.
Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh
Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình yên. Amen


VII/ Đọc hoặc Hát: ( Chặng thứ bảy)
Hát(đứng): (7) Mẹ Maria là suối yêu thương, hãy xin cho con đau đớn cùng Người, gây nhiều công phúc trên đường dài.
Xướng(quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
NƠI THỨ BẢY: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai


Các sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu, một ngày một hơn, gượng đi chẳng được, thì ngã xuống đất lần nữa, quân dữ đạp dậy giục đi cho chúng.
Xin Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được giữ lòng vững vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn.
Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh
Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình yên. Amen


9- Hát Bài Mùa Chay Dâng Chúa


VIII/ Đọc hoặc Hát: ( Chặng thứ tám)

Hát(đứng): (8) Nguyện xin lửa yêu nung đốt tâm con, biết yêu mến Chúa trọn cả tâm hồn, cho dù sao cũng không sờn lòng.
Xướng(quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.NƠI THỨ TÁM: Đức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem


Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chẳng nề chịu trăm nghìn sự thương khó, cho được đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem, như cha yên ủi con trong cơn khóc lóc.
Xin Đức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con, cùng các con chiên nước này, như yên ủi con thành Giêrusalem vậy, chớ bỏ chúng con mồ côi làm chi.
Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh
Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình yên. Amen


IX/ Đọc hoặc Hát: ( Chặng thứ chín)
Hát(đứng): (9) Mẹ Maria xin hãy giúp con, khắc sâu vết thương của Chúa nhân lành , trong lòng con chẳng khi nào sờn.
Xướng(quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


NƠI THỨ CHÍN : Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba


Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, đã gần đến núi Calvariô chẳng còn ai nhìn, máu đã chảy ra hết, thì ngã xuống đất một lần nữa. Ở con cháu Adong, hãy xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai?
Xin Đức Chúa Giêsu thương chúng con cho đến sau hết chớ bỏ con mọn yếu đuối dại dột làm chi.
Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh
Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình yên. Amen

X/ Đọc hoặc Hát: ( Chặng thứ mười)
Hát(đứng): (10) Nguyện xin khóc than với Đức Nữ Trinh, đớn đau thảm thương chung với Chúa mình, bao ngày con sống trên phàm trần.
Xướng(quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


NƠI THỨ MƯỜI: Quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsu

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, khi quân dữ toan đóng đanh Đức Chúa Giêsu, thì nó lột áo ra hết, để cho xấu hổ cùng đau đớn.
Xin ban cho con giữ mình cho khỏi chước ma quỷ cám dỗ.
Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh
Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình yên. Amen


XI/ Đọc hoặc Hát: ( Chặng thứ mười một)
Hát(đứng): (11) Mẹ Maria trinh khiết vô song, hãy xin cho con chung nỗi u buồn, không hề than trách, không ngại ngùng.
Xướng (quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


NƠI THỨ MƯỜI MỘT: Quân dữ đóng đanh Đức Chúa Giêsu

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu đóng đanh vào Thánh Giá vì tội con.
Xin ban ơn cho con đóng đanh xác thịt con vào Thánh Giá Chúa con, kẻo còn phạm tội lỗi nữa
Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh
Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình yên. Amen
XII/ Đọc hoặc Hát: ( Chặng thứ mười hai)

Hát(đứng): (12) Lòng con nhớ luôn ơn Chúa Cứu con, hiến dâng lên Chúa toàn thể xác hồn, cho dù đau đớn không hề rời.
Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh
Xướng(quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
NƠI THỨ MƯỜI HAI: Đức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh Giá


Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu mọi sự khốn khó cho đến gần hết hơi, thì gục đầu xuống giã Đức Mẹ mà sinh thì.
Xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết, được ban phó linh hồn trong tay Chúa con.
Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh
Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình yên. AmenXIII/ Đọc hoặc Hát: ( Chặng thứ mười ba)

Hát(đứng): (13) Lòng con ao ước được thương tích Chúa ban, biết thiết tha mến yêu Chúa muôn loài, vui lòng khi chết đi cùng Người.
Xướng (quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ


NƠI THỨ MƯỜI BA: Tháo đanh Đức Chúa Chúa Giêsu xuống, mà phó ở tay Đức Mẹ

Ai xem thấy hai ông Thánh tháo đanh Đức Chúa Giêsu mà đem xác xuống, cách thảm thiết làm vậy mà cầm nước mắt được ư?
Xin ban ơn cho con gỡ mình cho khỏi các tội, như tháo đanh Đức Chúa Giêsu vậy.
Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh
Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình yên. Amen

XIIII/ Đọc hoặc Hát: ( Chặng thứ mười bốn)

Hát(đứng): (14) Nguyện xin Giêsu thường đến chúng con, khấng ban Mẫu Thân thương giúp linh hồn, công toàn danh thắng khi lìa trần.
Xướng(quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ


NƠI THỨ MƯỜI BỐN : Táng xác Đức Chúa Giêsu trong hang đa

Ông Thánh Giuse, ông Thánh Nicôđêmô, ông Thánh Gioan tắm xác Đức Chúa Giêsu cho sạch các dấu, lấy thuốc thơm mà xức, lấy khăn sạch mà bọc, cùng táng trong hang đá. Mọi sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu, nào có khi nào khó khăn thiếu thốn cho bằng khi táng xác ư?
Xin ban lòng mến cho con như thuốc thơm, và lòng sạch sẽ như khăn sạch, cùng lòng vững vàng như hang đá, và các ơn bởi sự thương khó Đức Chúa Giêsu, cho con dọn mình chịu Mình Thánh, Máu Thánh Đức Chúa Giêsu vào lòng, như táng nhiệm ở đời này, cho ngày sau được xem thấy tỏ tưởng Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha, và Đức Chuá Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen
Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin vì lòng thương xót Chúa, cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình yên. AMEN

10- Lời Chúa


Ngày thứ nhất trong tuần, khi bình minh vừa ló rạng một số đàn bà đi ra mồ mang theo thuốc thơm đã chuẩn bị sẵn. Các bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, nhưng khi bước chân vào trong không thấy xác Chúa Giêsu đâu. Đang khi còn ngơ ngác không biết nghĩ làm sao thì thấy hai người đàn ông y phục sáng chói bỗng đâu hiện ngay bên. Hoảng hồn, các bà cúi mặt xuống đất. Nhưng họ bảo các bà rằng: Tại sao các bà lại tìm kẻ sống ở nơi kẻ chết. Ngài không còn ở đây, Ngài đã sống lại rồi. Các bà hãy nhớ khi Ngài còn ở Galilê đã phán cùng các bà thế nào? Con Người phải nộp trong tay kẻ tội lỗi, phải đóng đanh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sẽ sống lại. Lòng các bà hớn hở vui mừng và các bà liền hối hải chạy về báo tin cho các tông đồ rằng: Chúa đã sống lại.
Lạy Chúa là Đấng chiến thắng Tử Thần, xin giúp chúng con biết diệt trừ nết xấu, gương mù, tội lỗi nơi bản thân, gia đình và môi trường chúng con đang sống. Chúng con tin rằng: sự bình an và hòa bình chỉ có khi nết xấu được tận diệt từ bản thân chúng con và môi trường chúng con đang sống. Amen.


11- Kinh Cảm Ơn


Con cám ơn Đức Chúa trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời mà laị sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh giá vì con, lại cho con được đạo Thánh Đức Chúa Trời cũng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội thánh nữa, và đã cho phần xác con (ngày/đêm) hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước Thiên Đàng, cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con, cùng cám ơn như vậy.Amen
12- Kinh Trông Cậy


Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen
Lạy rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Thương xót chúng con.
Lạy Trái Tim cực thanh cực tinh rất Thánh Đức Bà Maria.
Cầu cho chúng con.
Lạy Ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cho chúng con.
Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Cầu cho chúng con.
Nữ Vương ban sự bằng an.
Cầu cho chúng con.
† NHÂN DANH CHA, VÀ CON, VÀ THÁNH THẦN, AMEN! †

13- Bài Thánh Ca Mùa Chay Dâng Mẹ
14- Lời Cảm Ơn.....