PDA

View Full Version : Lễ hội cam ở miền Nam nước Pháp.hongbinh
16-03-2012, 05:15 PM
Lễ hội cam ở miền Nam nước Pháp.


Không phải chỉ có California, và Florida cuả Hoa Kỳ mới là các thủ đô của cam.

Lễ hội Cam ở Menton, thủ phủ vùng Alpes Maritimes miền Nam Pháp bắt đầu vào ngày 12 Tháng Hai hàng năm, thu hút hàng trăm ngàn du khách.


http://i43.tinypic.com/jakjkk.jpg

http://i41.tinypic.com/2nc2grm.jpg

http://i40.tinypic.com/5bchoy.jpg

http://i41.tinypic.com/34tdhqs.jpg

http://i44.tinypic.com/mbhggp.jpg

http://i43.tinypic.com/o78v0n.jpg

http://i41.tinypic.com/mcajy0.jpg

http://i43.tinypic.com/6r688m.jpg

http://i41.tinypic.com/a5f7mv.jpg

http://i42.tinypic.com/iw880i.jpg

http://i40.tinypic.com/168wm6v.jpg

http://i41.tinypic.com/mw8m00.jpg

http://i42.tinypic.com/4jmhip.jpg

http://i44.tinypic.com/mwbewx.jpg

http://i42.tinypic.com/10qzdkh.jpg

http://i43.tinypic.com/ofzxas.jpg

http://i44.tinypic.com/2vcsrht.jpg

http://i43.tinypic.com/25ix5rk.jpg

http://i40.tinypic.com/20uo0zr.jpg

http://i42.tinypic.com/23ma7b9.jpg


ST.