PDA

View Full Version : Giờ Kinh 14 Chặng Đường Thánh GiáDucKiToNgoiLoiNhapThe
25-03-2012, 09:07 PM
1. Nhạc Hiệu

2. Làm dấu Thánh Giá va Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Nhân Danh Cha †và Con †và Thánh Thần † Amen.

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
* Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh tông đồ. Thì rày chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

3. Kinh Tin , Cậy, Mến

*Kinh Tin
Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng, con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy, cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho Hội thánh. Amen.

*Kinh Cậy
Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai được. Amen.

*Kinh Mến
Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.

4. Lời Nguyện cùng Đức Mẹ

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là người đầu tiên sống Ðàng Thánh Giá. Mẹ đã cảm nhận mọi đau khổ và mọi sỉ nhục. Mẹ không sợ bị đám đông nhạo cười. Mắt Mẹ không bao giờ rời khỏi Chúa Giêsu và sự Thống Khổ của Người. Ðó có phải là bí quyết để Mẹ chịu đựng hay không? Làm sao tâm hồn Mẹ có thể chịu được gánh nặng quá lớn như vậy? Khi Mẹ nhìn Chúa Giêsu trượt chân và ngã quỵ. Mẹ có khổ sở khi hồi tưởng lại những ngày tháng trong quá khứ -- khi sinh hạ Hài Nhi Giêsu, khi Người sống ẩn dật và khi Người đi rao giảng?

Mẹ khao khát mọi người yêu mến Chúa Giêsu nên Mẹ càng đau lòng biết bao khi thấy quá nhiều người thù ghét Ngài -- thù ghét với sự cay đắng. Xin Mẹ hãy dắt tay con trên Ðàng Thánh Giá. Xin mở trí huệ con để nhận biết Chúa yêu con là dường nào. Xin soi sáng con để biết áp dụng bài học chặng đàng thánh giá vào đời sống, và giúp con đừng quên nhu cầu của tha nhân trong Con Ðường Ðau Khổ này.

Xin Mẹ giúp con để hiểu được mầu nhiệm, sự khôn ngoan, và tình yêu của Thiên Chúa khi con đi từ chặng này sang chặng khác. Xin ban cho con một tâm hồn, như tâm hồn của Mẹ, để có thể bị đâm thâu qua, khi nhìn thấy sự đau khổ và bất hạnh của Chúa, và hy vọng rằng con sẽ không bao giờ phản nghịch Người. Quả thật, đó là một giá quá lớn mà Chúa đã phải trả để che lấp tội lỗi của con, để mở cửa thiên đàng cho con, và để lấp đầy hồn con với chính Thần Khí của Người.

Lạy Mẹ yêu dấu, xin Mẹ cùng đi với con trên chặng đàng này, và xin cho tình yêu trong tâm hồn nghèo hèn của con có thể an ủi Mẹ được phần nào. Amen.

- Con hãy ngắm nhìn Cha trên đường Thương Khó dẫn tới núi Can-vê, nơi thấm ướt Máu Thánh Cha.
- Con hãy tôn thờ và dâng kính Máu Thánh này lên Đức Chúa Cha để xin ơn cứu độ cho loài người.

4a. Ngắm 14 Đàng Thánh Giá Chúa Giêsu

- 4.1 ( Chặng Thứ 1)
(1.) Mẹ Khi đứng bên Thánh Giá thảm thương, thấy Con treo trên thập giá đau lòng, hai hàng nước mắt tuôn ròng ròng.
Chặng Thứ Nhất: Philatô luận giết Chúa Giêsu

X: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
Đ: vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Con hãy lắng tai nghe Philatô lên án tử hình cho Cha và hãy nhìn xem Trái Tim Cha tiếp nhận án đó trong thinh lặng, nhẫn nại và từ ái như thế nào.

Nếu muốn bắt chước và noi gương Cha, con hãy học cho biết giữ thinh lặng và thanh thản trước tất cã những gì khiến con đau khổ và bị trái ý.

Lời nguyện: Lạy Thiên Chúa Cha hằng có đời đời, xin Cha nhận lấy Máu châu báu Chúa Giêsu Kitô, Con Một của Cha, đã đổ ra trong cuộc Thương Khó. Xin vì các thương tích, vì Đầu đội mão gai, vì Trái Tim và công nghiệp rất thánh của Người, mà tha thứ và cứu rỗi lòai người chúng con.

Con xin kính cẩn và hết lòng mến yêu thờ lạy Máu thánh Chúa cứu chuộc con, để đền tạ vì những tội lỗi mà lòai người đã xúc phạm đến Chúa. Amen.
* Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu - xin thương xót chúng con.

- 4.2 ( Chặng Thứ 2)
(2.) Lòng thân mẫu như gươm sắc thâu qua, khóc thương khổ đau cùng Chúa thiên đàng, như lời ngôn sứ xưa rõ ràng.
Chặng Thứ Hai: Chúa Giêsu vác Thánh giá

X: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
Đ: vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Con hãy nhìn xem cây Thập giá được đặt lên vai Cha. Cây Thập giá thật là nặng nề, song Tình yêu của cha đối với lòai người còn nặng hơn thế nhiều.

Hỡi con là kẻ mến yêu Cha, hãy đem so sánh những đau khổ của con với Tình yêu của Cha, và đừng để cho bất cứ sự gì làm dập tắt mất Tình yêu ấy.

Lời nguyện: Lạy Thiên Chúa Cha hằng có đời đời, xin Cha nhận lấy Máu châu báu Chúa Giêsu Kitô, Con Một của Cha, đã đổ ra trong cuộc Thương Khó. Xin vì các thương tích, vì Đầu đội mão gai, vì Trái Tim và công nghiệp rất thánh của Người, mà tha thứ và cứu rỗi lòai người chúng con.

Con xin kính cẩn và hết lòng mến yêu thờ lạy Máu thánh Chúa cứu chuộc con, để đền tạ vì những tội lỗi mà lòai người đã xúc phạm đến Chúa. Amen.
* Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con.

- 4.3 ( Chặng Thứ 3)
(3.) Mẹ thương Con một Thiên Chúa chí nhân, đã cưu mang xưa vinh phúc vô ngần, nay Người đau khổ hơn ngàn lần.
Chặng Thứ Ba: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất

X: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
Đ: vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Sức nặng của Thập giá đã xô Cha té xuống đất, nhưng Tình yêu đối với loài người đã vực Cha đứng dậy và giúp Cha thêm can đảm đi tiếp con đường Thương Khó.

Con đã được kêu gọi cùng Cha chia xẻ sự nặng nề của cây Thập giá. Hãy xét lại xem lòng thương yêu người anh em có giúp con thêm sức mạnh để tiến bước trên con đường từ bỏ, hay ngược lại, vì quá yêu chính thân mình nên con đã đành gục ngã dưới sức nặng của cây Thập giá.

Lời nguyện: Lạy Thiên Chúa Cha hằng có đời đời, xin Cha nhận lấy Máu châu báu Chúa Giêsu Kitô, Con Một của Cha, đã đổ ra trong cuộc Thương Khó. Xin vì các thương tích, vì Đầu đội mão gai, vì Trái Tim và công nghiệp rất thánh của Người, mà tha thứ và cứu rỗi lòai người chúng con.

Con xin kính cẩn và hết lòng mến yêu thờ lạy Máu thánh Chúa cứu chuộc con, để đền tạ vì những tội lỗi mà lòai người đã xúc phạm đến Chúa. Amen.
* Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con.

- 4.4 ( Chặng Thứ 4)
(4.) Nào ai chẳng cùng than khóc thảm thương, với Maria Mẹ Chúa Thiên Đàng, trong giờ Con Chúa mang tội trần.
Chặng Thứ Tư: Đức Mẹ gặp Chúa Giêsu vác Thánh giá

X: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
Đ: vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi đây, Cha gặp Mẹ chí thánh chí ái của Cha. Con hãy nhìn ngắm hai Trái Tim của Cha và của Mẹ đang chịu cực hình. Nhưng nỗi đau khổ của hai Trái Tim được hòa với nhau, giúp Cha và Mẹ thêm mạnh sức và làm cho Tình Yêu chiến thắng.

Con cũng đi trên con đường thương khó và có lòng mến yêu Cha. Vậy hãy để cho sự đau khổ của các con giúp mình hồi sức lại và mạnh mẽ tiến bước, để Tình Yêu có thể chiến thắng.

Hãy kết hiệp với nhau trong đau khổ để được thêm mạnh sức và vui lòng đón nhận những gai góc trên đường đời.

Lời nguyện: Lạy Thiên Chúa Cha hằng có đời đời, xin Cha nhận lấy Máu châu báu Chúa Giêsu Kitô, Con Một của Cha, đã đổ ra trong cuộc Thương Khó. Xin vì các thương tích, vì Đầu đội mão gai, vì Trái Tim và công nghiệp rất thánh của Người, mà tha thứ và cứu rỗi lòai người chúng con.

Con xin kính cẩn và hết lòng mến yêu thờ lạy Máu thánh Chúa cứu chuộc con, để đền tạ vì những tội lỗi mà lòai người đã xúc phạm đến Chúa. Amen.
* Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con.

- 4.5 ( Chặng Thứ 5)
(5.) Người ơi hãy trông Mẹ Chúa Ngôi Hai, dưới cây khổ đau không khóc thương Người, sao lòng không cảm thông cùng Người.
Chặng Thứ Năm: Ông Simong vác đỡ Thánh giá Chúa Giêsu

X: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
Đ: vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Con hãy nhìn ngắm con người được lệnh vác Thập giá đỡ cho Cha. Công việc thật nặng nề vất vả mà công lênh chẳng có bao nhiêu. Và đồng thời con hãy nhìn xem; Cha càng lúc càng kiệt sức.

Khi cảm thấy yếu lòng trước những cố gắng phải thực hiện khi mình không mong muốn, thì con hãy nhớ rằng con được kêu gọi vác Thánh giá; không phải là để được hưởng một ân huệ gì nơi trần thế, mà chính là để có được Sự Sống muôn đời và giúp cho nhiều người khác cũng được diễm phúc như vậy.

Lời nguyện: Lạy Thiên Chúa Cha hằng có đời đời, xin Cha nhận lấy Máu châu báu Chúa Giêsu Kitô, Con Một của Cha, đã đổ ra trong cuộc Thương Khó. Xin vì các thương tích, vì Đầu đội mão gai, vì Trái Tim và công nghiệp rất thánh của Người, mà tha thứ và cứu rỗi lòai người chúng con.

Con xin kính cẩn và hết lòng mến yêu thờ lạy Máu thánh Chúa cứu chuộc con, để đền tạ vì những tội lỗi mà lòai người đã xúc phạm đến Chúa. Amen.
* Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con.

- 4.6 ( Chặng Thứ 6)
(6.) Giờ đây ngắm xem Mẹ Chúa chí nhân, khổ đau khi con chịu chết vui lòng, cam chịu đau đớn cho phàm trần.
Chặng Thứ Sáu: Bà Vêronica trao khăn cho Chúa Giêsu lau mặt

X: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
Đ: vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Hãy nhìn ngắm thái độ đầy lòng mến yêu của người phụ nữ, khi trao khăn cho Cha lau mặt và lòng can đảm của bà, bất chấp đám đông đang nhìn mình một cách khinh miệt.

Con đừng vì lòng tự ái, sợ bị người ta khinh chê, hay vì vị nể mà thiếu can đảm, không dám lau sạch các thương tích của Cha bằng những cử chỉ quảng đại. Con hãy nhìn xem: mặt Cha đang chan hòa những máu!

Lời nguyện: Lạy Thiên Chúa Cha hằng có đời đời, xin Cha nhận lấy Máu châu báu Chúa Giêsu Kitô, Con Một của Cha, đã đổ ra trong cuộc Thương Khó. Xin vì các thương tích, vì Đầu đội mão gai, vì Trái Tim và công nghiệp rất thánh của Người, mà tha thứ và cứu rỗi lòai người chúng con.

Con xin kính cẩn và hết lòng mến yêu thờ lạy Máu thánh Chúa cứu chuộc con, để đền tạ vì những tội lỗi mà lòai người đã xúc phạm đến Chúa. Amen.
* Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con.

- 4.7 ( Chặng Thứ 7)
(7.) Vì tội của dân Thiên Chúa yêu thương, Chúa Giêsu cam chịu khổ trăm đường, roi đòn gây nát tan mình trần.
Chặng Thứ Bảy: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai

X: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
Đ: vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Sức nặng của cây Thập giá và con đường Thương Khó quá dài và quá cực nhọc đã làm Cha kiệt sức. Không một ai lại gần để nâng đỡ Cha, mà tâm hồn Cha thì ray rứt và tan nát. Cha quá mệt và ngã xuống đất lần thứ hai.

Con là kẻ đang vác Thánh giá theo Cha. Đừng ngã lòng khi cảm thấy tâm hồn lạnh nhạt khô khan, thấy đời mình thiếu sự ủi an và mọi nâng đỡ về phần thiêng liêng.

Hãy lấy lại can đảm bằng cách ngắm nhìn Cha là gương mẫu cho con trên đường lên núi Canvê. Chúa của con đã ngã xuống đất lần thứ hai... song Người đã chổi dậy để đi cho hết con đường Thương Khó. Nếu con muốn thêm sức mạnh thì hãy đến với Cha.

Lời nguyện: Lạy Thiên Chúa Cha hằng có đời đời, xin Cha nhận lấy Máu châu báu Chúa Giêsu Kitô, Con Một của Cha, đã đổ ra trong cuộc Thương Khó. Xin vì các thương tích, vì Đầu đội mão gai, vì Trái Tim và công nghiệp rất thánh của Người, mà tha thứ và cứu rỗi lòai người chúng con.

Con xin kính cẩn và hết lòng mến yêu thờ lạy Máu thánh Chúa cứu chuộc con, để đền tạ vì những tội lỗi mà lòai người đã xúc phạm đến Chúa. Amen.
* Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con.

- 4.8 ( Chặng Thứ 8)
(8.) Vừa trông thấy Con sắp chết cô đơn chẳng ai ủi an nâng đỡ tâm hồn đau lòng thay Mẫu thân dịu dàng.
Chặng Thứ Tám: Chúa Giêsu an ủi các người phụ nữ thành Giêrusalem

X: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
Đ: vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Trước sự khốn khó tủi nhục của Cha, một số người phụ nữ thành Giêrusalem đã tỏ lòng khóc thương.

Người thế gian khóc thương trước cảnh đau khổ. Phần Cha, Cha bảo các con: hiện nay, các con đi theo Cha trên con đường Thương Khó chật hẹp; mai sau thiên hạ sẽ thấy các con đi giữa những cánh đồng đầy hoa, trong khi thế gian và những kẻ theo nó, sẽ phải đi giữa những cánh đồng đầy lửa, do các thú vui và hưởng thụ ngày nay tạo ra.

Lời nguyện: Lạy Thiên Chúa Cha hằng có đời đời, xin Cha nhận lấy Máu châu báu Chúa Giêsu Kitô, Con Một của Cha, đã đổ ra trong cuộc Thương Khó. Xin vì các thương tích, vì Đầu đội mão gai, vì Trái Tim và công nghiệp rất thánh của Người, mà tha thứ và cứu rỗi lòai người chúng con.

Con xin kính cẩn và hết lòng mến yêu thờ lạy Máu thánh Chúa cứu chuộc con, để đền tạ vì những tội lỗi mà lòai người đã xúc phạm đến Chúa. Amen.
* Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con.

- 4.9 ( Chặng Thứ 9)
(9.) Mẹ như suối ân ban xuống cho con, để con cảm thông tình Chúa vô cùng, cho lòng con khổ đau cùng Mẹ.
Chặng Thứ Chín: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba

X: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
Đ: vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Hãy nhìn ngắm Cha ngã xuống đất lần thứ ba khi đi gần tới núi Canvê... Cha muốn ban thêm sức mạnh cho những kẻ đang trong nguy cơ bị hư mất. Cha muốn Máu đổ ra từ các thương tích Cha trong dịp này tẩy rửa họ sạch mọi tội lỗi, giúp họ đủ sức mạnh chỗi dậy lần cuối cùng, trước khi tiến tới ngưỡng cửa Sự Sống đời đời.

Phần con là kẻ ước ao trở nên giống Cha, đừng bao giờ từ chối làm những việc khó khăn cực nhọc, cho dù có vì thế mà phải mang thương tích. Con đừng lo, Máu đó sẽ trở nên nguồn mạch Sự Sống. Hãy bắt chước Đấng làm gương mẫu cho con đang tiến lên đỉnh núi Canvê.

Lời nguyện: Lạy Thiên Chúa Cha hằng có đời đời, xin Cha nhận lấy Máu châu báu Chúa Giêsu Kitô, Con Một của Cha, đã đổ ra trong cuộc Thương Khó. Xin vì các thương tích, vì Đầu đội mão gai, vì Trái Tim và công nghiệp rất thánh của Người, mà tha thứ và cứu rỗi lòai người chúng con.

Con xin kính cẩn và hết lòng mến yêu thờ lạy Máu thánh Chúa cứu chuộc con, để đền tạ vì những tội lỗi mà lòai người đã xúc phạm đến Chúa. Amen.
* Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con.

- 4.10 ( Chặng Thứ 10)
(10.) Lòng con cháy lên lửa mến Kitô, mến yêu Giêsu Con Chúa nhân từ, cho lòng con cảm thông cùng Người.
Chặng Thứ Mười: Lý hình lột áo Chúa Giêsu

X: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
Đ: vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Hãy nhìn xem lý hình lột áo Cha ra với thái độ thật hung hăng dữ dằn. Và hãy ngắm nhìn thái độ thinh lặng và bỏ mặc của Cha.

Phần con, hãy lột bỏ của cải, lột bỏ ý riêng con và tất cả những gì mình có... Bù lại, Cha sẽ dùng kho tàng quý báu của Trái Tim Cha mà mặc vào cho con.

Lời nguyện: Lạy Thiên Chúa Cha hằng có đời đời, xin Cha nhận lấy Máu châu báu Chúa Giêsu Kitô, Con Một của Cha, đã đổ ra trong cuộc Thương Khó. Xin vì các thương tích, vì Đầu đội mão gai, vì Trái Tim và công nghiệp rất thánh của Người, mà tha thứ và cứu rỗi lòai người chúng con.

Con xin kính cẩn và hết lòng mến yêu thờ lạy Máu thánh Chúa cứu chuộc con, để đền tạ vì những tội lỗi mà lòai người đã xúc phạm đến Chúa. Amen.
* Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con.

- 4.11 ( Chặng Thứ 11)
(11.) Mẹ ghi dấu thương tích Chúa Giêsu hãy ghi trong con để chẳng phai mờ, cho lòng con khóc thương thật thà.
Chặng Thứ Mười Một: Lý hình đóng đinh Chúa Giêsu vào Thập giá

X: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
Đ: vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Cha đang ở trên núi Canvê, nơi Cha sẽ phó mình chịu chết. Lý hình vật ngửa Cha ra và đóng đinh Cha vào cây Thập giá. Bây giờ thì Cha không còn gì nữa, không còn cả sức cử động tay và chân... Nhưng không phải vì những chiếc đinh mà Cha lâm vào tình trạng này, mà đó là vì Tình Yêu. Chính vì thế, Cha không hề mở miệng phàn nàn thở than.

Phần con, nếu có bị đóng đinh vào Thánh giá thì đừng có phàn nàn thở than. Trái lại, con hãy đến với Cha, Cha sẽ ban cho con sức mạnh.

Lời nguyện: Lạy Thiên Chúa Cha hằng có đời đời, xin Cha nhận lấy Máu châu báu Chúa Giêsu Kitô, Con Một của Cha, đã đổ ra trong cuộc Thương Khó. Xin vì các thương tích, vì Đầu đội mão gai, vì Trái Tim và công nghiệp rất thánh của Người, mà tha thứ và cứu rỗi lòai người chúng con.

Con xin kính cẩn và hết lòng mến yêu thờ lạy Máu thánh Chúa cứu chuộc con, để đền tạ vì những tội lỗi mà lòai người đã xúc phạm đến Chúa. Amen.
* Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con.

- 4.12 ( Chặng Thứ 12)
(12.) Lòng con nhớ luôn ơn Chúa Cứu con, hiến dâng lên Chúa toàn thể xác hồn, cho dù đau đớn không sờn lòng.
Chặng Thứ Mười Hai: Chúa Giêsu trút hởi thở trên Thánh giá

X: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
Đ: vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Cây Thập giá là người bạn đồng hành của Cha trên con đường Thương Khó, và Cha đã thở hơi thở cuối cùng trên cây Thập giá này.

Hỡi con là người suốt đời đã đồng hành với cây Thánh giá, hãy tin tưởng rằng con sẽ được thở hơi cuối cùng trong đôi tay của Thánh giá, và cây Thánh giá chính là cửa con sẽ đi qua để bước vào Sự Sống. Hãy âu yếm ôm lấy Thánh giá và coi đó như là kho tàng châu báu lớn nhất của con.

Lời nguyện: Lạy Thiên Chúa Cha hằng có đời đời, xin Cha nhận lấy Máu châu báu Chúa Giêsu Kitô, Con Một của Cha, đã đổ ra trong cuộc Thương Khó. Xin vì các thương tích, vì Đầu đội mão gai, vì Trái Tim và công nghiệp rất thánh của Người, mà tha thứ và cứu rỗi lòai người chúng con.

Con xin kính cẩn và hết lòng mến yêu thờ lạy Máu thánh Chúa cứu chuộc con, để đền tạ vì những tội lỗi mà lòai người đã xúc phạm đến Chúa. Amen.
* Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con.

- 4.13 ( Chặng Thứ 13)
(13.) Cùng Mẹ hãy cho con khóc thảm thương Khóc thương Giêsu chịu chết u buồn sau này con sống lại khải hoàn.
Chặng Thứ Mười Ba: Hạ xác Chúa Giêsu khỏi Thánh giá

X: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
Đ: vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Con hãy ngắm nhìn con người công chính, đang âu yếm tháo gỡ thân xác Cha khỏi cây Thập giá, và đưa xuống trao cho Mẹ của Cha. Mẹ Cha đã tiếp nhận lấy để tôn thờ, hôn kính, và nhỏ những giòng lệ đau thương xuống trên mặt và thân mình Cha, trước khi trao lại cho các người môn đệ, để họ ướp thuốt thơm và đem an táng trong Mồ đá.

Phần con, con hãy đến đón nhận lấy Thân xác Cha và đặt trong Mồ đá là trái tim con. Đồng thời hãy nói vài lời để an ủi Mẹ của Cha, cũng là Mẹ của con.

Lời nguyện: Lạy Thiên Chúa Cha hằng có đời đời, xin Cha nhận lấy Máu châu báu Chúa Giêsu Kitô, Con Một của Cha, đã đổ ra trong cuộc Thương Khó. Xin vì các thương tích, vì Đầu đội mão gai, vì Trái Tim và công nghiệp rất thánh của Người, mà tha thứ và cứu rỗi lòai người chúng con.

Con xin kính cẩn và hết lòng mến yêu thờ lạy Máu thánh Chúa cứu chuộc con, để đền tạ vì những tội lỗi mà lòai người đã xúc phạm đến Chúa. Amen.
* Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con.
- 4.14 ( Chặng Thứ 14)
(14.) Nguyện xin Giêsu thương đến chúng con, khấng ban Mẫu Thân thương giúp linh hồn, công toàn danh thắng khi lìa trần.
Chặng Thứ Mười Bốn: Táng xác Chúa Giêsu trong mồ đá

X: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
Đ: vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Con hãy ngắm nhìn các môn đệ đang nhẹ nhàng, kính cẩn đặt Thân xác Cha trong mồ đá, một mồ đá hòan tòan mới, chưa hề an táng một ai.

Con cũng hãy làm như vậy: với những cử chỉ nhẹ nhàng kính cẩn của lòng mến, con hãy an táng Thân mình Cha trong mồ đá trái tim con, một trái tim chan chứa tình yêu mãnh liệt, bền vững và quảng đại.

Lời nguyện: Lạy Thiên Chúa Cha hằng có đời đời, xin Cha nhận lấy Máu châu báu Chúa Giêsu Kitô, Con Một của Cha, đã đổ ra trong cuộc Thương Khó. Xin vì các thương tích, vì Đầu đội mão gai, vì Trái Tim và công nghiệp rất thánh của Người, mà tha thứ và cứu rỗi lòai người chúng con.

Con xin kính cẩn và hết lòng mến yêu thờ lạy Máu thánh Chúa cứu chuộc con, để đền tạ vì những tội lỗi mà lòai người đã xúc phạm đến Chúa. Amen.
* Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con.

4b. Bài Thánh Ca Thập Giá Ngất Cao Hoặc Giờ Tử Nạn

5. Kinh Kính Thánh Giá

- Lạy dấu Thánh Giá !
Con kính Thánh Giá cho được bằng yên.
Cây Thánh Giá ở giữa rừng vàng; cây Thánh Giá là gươm là giáo;
Cây Thánh Giá ở khắp gần xa tróc quỉ trừ ma, khiêm nhường mỹ tục;
Cây Thánh Giá là tầu vượt sang khỏi biển;
Cây Thánh Giá là chìa khoá mở cửa Thiên Đàng cho chúng con được vào.
- Lạy cây Thánh Giá,
Lạy cành cây Thánh Giá! Lạy lá cây Thánh Giá,
Lạy hoa cây Thánh Giá! Lạy quả cây Thánh Giá!
Từ xưa đến nay chẳng có cây nào sánh bằng cây Thánh Giá.
Lạy Chúa con nằm trên cây Thánh Giá chịu chết vì chúng con. Amen.

6. Phúc Âm

7. Cầu Cho Các Linh Hồn, 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện.


*Kinh Lạy Cha

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
- Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khoỉ sự dữ. Amen.

*Kinh Kính Mừng

Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chuá Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn moị người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
- Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

*Kinh Sáng Danh

Sáng danh Đức Chuá Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.
- Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

*Lời Nguyện:
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho các LINH HỒN được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

8. Kinh Bởi Lời, Kinh Vực Sâu

* Kinh Bởi Lời
Lạy Ðức Chúa Giêsu xưa bởi lời mà xuống thế gian, 33 năm cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn được rỗi. Thì rày chúng con xin Cha rất nhân lành hay thương vô cùng, xin tha phần phạt cho các linh hồn đã cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện tội thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra mà đem đến chốn hưởng vui thật là nước thiên đàng vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen.

* Kinh Vực Sâu
Lạy Chúa con, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy.

Lạy Chúa xin ban cho các linh hồn …………được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng.
Lạy Chúa xin cứu lấy các linh hồn ………….cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen.


9. Kinh Phó Dâng, Kinh Cảm Ơn

* Kinh Phó Dâng
Lạy Chúa con, con xin phó dâng linh hồn và xác con ở trong tay Chúa con. Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm kẻo sa phạm tội gì mất lòng Chúa hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Chớ chi sống chết con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen.

* Kinh Cám Ơn
Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con. Lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được Đạo Thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con (ngày/đêm) hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con, cùng cám ơn như vậy. Amen.

10. Kinh Trông Cậy, Các Câu Lạy, Làm Dấu Thánh Giá

* Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

* Các câu Lạy
Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu
– Thương xót chúng con.
Lạy Trái tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria
– Cầu cho chúng con.
Lạy ông Thánh Giuse là bạn Thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh
– Cầu cho chúng con.
Nữ Vương ban sự bình an
– Cầu cho chúng con.
Các Thánh Tử Đạo Việt nam
– Cầu cho chúng con.
Các Thánh Thiên Thần và các Thánh bổn mạng
– Cầu cho chúng con.
Giêsu – Maria – Giuse con mến yêu.
– Xin cứu rỗi các linh hồn.

*Làm dấu Thánh Giá

Nhân Danh Cha †và Con †và Thánh Thần † Amen.

11. Thánh Ca Dâng Mẹ Maria

12. Lời Cảm Ơn, Kết Thúc Giờ Kinh