PDA

View Full Version : Hộp nhắn tin riêng trong DĐ TNCGTuanHH
16-05-2009, 10:06 PM
Trong DĐ TNCG này có chức năng Nhắn tin riêng không?
Nếu có thì vào hộp nhắn ytin ở đâu vậy, tìm wài hỏng thây.

PetHoang
16-05-2009, 10:18 PM
ngay nick của ấy, nhấp chuột trái


nếu ngay trong bài viết, sẽ hiện lên hồ sơ, gởi tin nhắn cho.... , gởi email cho... ; xem các bài khác của .... ; Add ..... to Your Contacts
pethoang vừa bấn vào nick của bạn ở ô trên đó .
http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/styles/Wchild/statusicon/user_online.gif http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/styles/Wchild/buttons/infraction.gif (http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/infraction.php?do=report&p=841) http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/styles/Wchild/buttons/report.gif (http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/report.php?p=841) http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/styles/Wchild/buttons/ip.gif (http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/postings.php?do=getip&p=841)

TuanHH
Xem hồ sơ (http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/member.php?u=183)
Gởi nhắn tin tới TuanHH (http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/private.php?do=newpm&u=183)
Gửi Email cho TuanHH (http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/sendmessage.php?do=mailmember&u=183)
Tìm bài viết khác của TuanHH (http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/search.php?do=finduser&u=183)
Add TuanHH to Your Contacts (http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/profile.php?do=addlist&userlist=buddy&u=183)

còn muốn gởi cho 1 nick bất kỳ, thì nhấp chuột vào nick đó, sẽ hiện lên hồ sơ .....

Trong hồ sơ thành viên đó, ở ngay góc trái dưới nick và Avtar, có dấu tam giác và gửi tin, nhấp vào đó sẽ hiện lên :

Send a Message to TuanHHhttp://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/styles/Wchild/buttons/sendtofriend.gif Gởi nhắn tin tới TuanHH (http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/private.php?do=newpm&u=183)http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/styles/Wchild/buttons/sendtofriend.gif Gởi email tới TuanHH (http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/sendmessage.php?do=mailmember&u=183)


muốn gởi tin nhằn thì vô mục tin nhắn nhấp sẽ hiện lên ô tin nhắn, nhớ ghi tiêu đề sau khi viết nhe.... TuanHH vô nick của pethoang thực tập gởi tin nhắn cho pethoang nhe....

chúc vui, nhiệt tình ....

TuanHH
16-05-2009, 11:19 PM
Hỏng được pethoang ơi,

Bấm vào nick bạn chỉ ra có 4 hàng:
Xem hồ sơ
Gửi Email cho pethoang
Tìm bài viết khác của pethoang
Add pethoang to Your Contacts

Còn trong pethoang's proìle chỉ thấy:


Send a Message to pethoang

http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/styles/Wchild/buttons/sendtofriend.gif Gởi email tới pethoang (http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/sendmessage.php?do=mailmember&u=171)
("Send a Message..." là tiêu đề khung, không click được) hu hu:102:

PetHoang
17-05-2009, 09:08 PM
Hỏng được pethoang ơi,

Bấm vào nick bạn chỉ ra có 4 hàng:
Xem hồ sơ
Gửi Email cho pethoang
Tìm bài viết khác của pethoang
Add pethoang to Your Contacts

Còn trong pethoang's proìle chỉ thấy:


Send a Message to pethoang

http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/styles/Wchild/buttons/sendtofriend.gif Gởi email tới pethoang (http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/sendmessage.php?do=mailmember&u=171)

("Send a Message..." là tiêu đề khung, không click được) hu hu:102:

í cộng tác viên, mà là mục tin hoc..... răng mà tếu thế hè,,,,, thành viên mà còn gởi tin nhắn cho pethoang, thế mà .... ctv không gởi đươc..... ai phải khóc đây nhỉ .....................

:115::115::115::115::115::115::115::115::115::115: :115::115::115:

TuanHH
18-05-2009, 02:33 PM
pethoang xem mấy cái screenshot bên dưới: không biết bấm vô đâu để gửi tin luôn.
Coi có đáng khóc không? hu huhttp://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/attachment.php?attachmentid=32&stc=1&d=1242631596

http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/attachment.php?attachmentid=33&stc=1&d=1242631596

Mập ơi
18-05-2009, 04:50 PM
anh Tuấn HH ơi, có lẽ anh vô trong hồ sơ, vô mục chỉnh tuỳ chọn : cho phép nhận và gởi tin nhắn đánh dấu thử coi, hy vọng sẽ gởi tin và nhận tin được .

chào anh he .

TuanHH
18-05-2009, 05:38 PM
Mập ơi,

Anh kliểm tra rồi: checked OK hêt.... Bótay.com

dominico_dung
18-05-2009, 06:05 PM
loa loa loa, đi kiện bắt đền admin pethoang đê, khóa mất phần này của ai là cộng tác viên rùi, loa loa loa....

http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/styles/Wchild/buttons/sendtofriend.gif (http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/styles/Wchild/buttons/sendtofriend.gif) Gởi nhắn tin tới TuanHH (http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/private.php?do=newpm&u=183)

TuanHH
19-05-2009, 10:58 PM
Cám ơn pethoang đã chỉnh lại. Bây giờ OK rôi.
Vui mừng vui quá vui....
:4::41: