PDA

View Full Version : Chien à tout faire / Useful Dog Tricks ( con chó làm tất cả mọi công việc)hongbinh
08-09-2012, 10:17 AM
Nuôi được con chó như thế này đã thiệt !


http://www.youtube.com/watch?v=PztO-OvzRyg&feature=player_embedded