PDA

View Full Version : Kinh học sinhTuanHH
17-05-2009, 12:11 AM
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chăm chỉ học hành,
rèn luyện nhân cách, trau dồi tâm hồn bằng những đức tính tốt
Để chúng con có đủ khả năng giúp ích cho chính bản thân,
Cho gia đình và cho Tổ quốc chúng cọn
Amẹn