PDA

View Full Version : Bí mật khủng khiếp!paulma2010
17-05-2009, 08:44 AM
Chú bé bán báo:

Bí mật khủng khiếp đây! Năm mươi nạn nhân! Mua báo không ông?

Khách qua đường:

Lại đây, tao lấy một tờ. (Đọc qua một hồi)

Này, thằng nhóc kia, trong báo tao có thấy tin nào như vậy đâu. Nó nằm ở chỗ nào chứ?

Chú bé bán báo:

Đó chính là điều bí mật, thưa ông. Ông là nạn nhân thứ năm mươi mốt đấy.

paulma2010
18-05-2009, 01:54 PM
Má ơi! Các ông mục sư khi chết lên thiên đàng phải không?


Ừ! Phải đấy con.


Vậy con sư tử khi chết thì sao?


Nó là giống ăn thịt người, phải xuống địa ngục đền tội.


Vậy thì con sư tử ăn thịt ông mục sư khi chết nó đi đâu?


? ? ?

paulma2010
18-05-2009, 01:58 PM
Một ông nhà giàu có đứa con trai ham chơi hơn thích học. Ông bắt nó ở trong "Thơ phòng" đọc sách, rồi ông rình nghe.

Một lát nó nói:

Hay thật! Hiểu rồi.

Ông rất mừng, bước vào hỏi:

Con hiểu câu nào trong sách mà nói rằng hay? Đâu chỉ cho tía xem.

Cậu công tử đáp:

Thưa tía, con thiết nghĩ đọc sách thật là bổ ích; nó mở mang trí óc rất nhiều. Từ bấy lâu nay con tưởng sách là chữ viết, nay coi kỹ, quả thật là chữ in.