PDA

View Full Version : 40 giây Lời Chúa - Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa (năm C)T Phương Đông
11-01-2013, 09:21 AM
40 Giây Lời Chúa: Lễ Chúa chịu phép rửa C
40giayloichua.net (http://40giayloichua.net/)

(http://40giayloichua.net/)
http://www.thanhlinh.net/sites/default/files/Images/40GiayLoiChua/CBaptismOfLordVs.gif
http://www.thanhlinh.net/sites/default/files/Images/40GiayLoiChua/CBaptismOfLordEs.gif