PDA

View Full Version : Phanxicôthichduthu
16-03-2013, 09:14 PM
Phanxicô
Nhạc và lời: hkmctntmh
Thực hiện: Ca đoàn Cêcilia (Bergen,Nauy)

http://www.youtube.com/watch?v=1X0UVN5crqA