PDA

View Full Version : Nút DâyDamsan
19-05-2009, 09:42 AM
10 nút dây căn bản

http://i211.photobucket.com/albums/bb127/HHHH_423/NTDAY_Page_1.jpg (http://i211.photobucket.com/albums/bb127/HHHH_423/NTDAY_Page_1.jpg)

http://i211.photobucket.com/albums/bb127/HHHH_423/NTDAY_Page_2.jpg (http://i211.photobucket.com/albums/bb127/HHHH_423/NTDAY_Page_2.jpg)