PDA

View Full Version : thiếu nhi thánh thể - thiếu nhi yêu mến Thánh Thể - cầu nguyệnPetHoang
14-05-2009, 10:33 AM
http://www.tntt.org/image/vuoncaydau.jpgHãy cầu nguyện, vì trong vườn hoa muôn màu của Thiên Chúa, bạn là hoa ...Forget-me-not của Ngài

PetHoang
14-05-2009, 10:35 AM
Hành trình đức tin của người TNTT phải là cuộc hành trình với Chúa Giêsu Thánh Thể, sống kết hợp mật thiết với Ngài qua đời sống cầu nguyện, rước lễ, hy sinh, và làm việc tông đồ. Phong Trào mời gọi chúng ta luôn nhớ đến nhau trong lời cầu nguyện. Cầu nguyện cho nhau là chia sẻ, là cảm thông, là nâng đỡ nhau trong cuộc hành trình đức tin này.
Gia trang này chính là Vườn Cầu Nguyện, nơi các thành viên trong Phong Trào gặp gỡ và liên kết với nhau trong Chúa Giêsu Thánh Thể.Hãy viết vào đây những ý cầu nguyện và nhu cầu của bạn, bạn sẽ được cầu nguyện bởi chính những anh chị em trong Phong Trào TNTT/VN/HK.

PetHoang
14-05-2009, 10:52 AM
Xác Ðịnh Lại Mục Ðích Của Nhóm - Reaffirm the Group’s Mission Statement:


Tiểu Nhóm Thánh Thể được lập như một khí cụ của PT TNTT/VN/HK để cùng với PT khuyến khích và cổ võ Lòng Sùng Kính Chúa Giêsu Thánh Thê, cũng như tin thật Chúa luôn ngự thật trong Thánh Thể bằng cách:

-Tìm hiểu và học về Bí Tích Thánh Thể - Bí Tích của Tình Yêu,
-Tìm hiểu và học hỏi các Giáo Huấn của Giáo Hội về Bí Tích Thánh Thể,
-Tìm hiểu và học hỏi các Phép Lạ Thánh Thể đã được Giáo Hội công nhận,
-Tìm hiểu và học hỏi những chi xẻ của các Giám Mục, Linh Mục, giáo dân, hay các nhà Thần Học viết về Bí Tích Thánh Thể, và những gì liên quan đến Bí Tích Thánh Thể,
-Sưu tầm và biên soạn các mẫu cho các giờ chầu,
-Cổ động người Công Giáo, nhất là các thành viên trong PT TNTT viết những bài 'Chứng Nhân Sống Thánh Thể - Personal Witness' về cảm nhận của cá nhân về Chúa Thánh Thể, và tất cả những gì con người có thể làm để yêu mến Chúa Thánh Thể nhiều hơn.

Tiểu Nhóm Thánh Thể nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân theo các đường lối của PT TNTT/VN/HK cũng như hoàn toàn vâng phục và tuân theo các Giáo Huấn của Giáo Hội.

duongdenhoabinh
17-05-2009, 09:06 PM
cầu chúc cho bạn luôn thánh thiện như lòng Chúa mong ước!!!!!!!!!!