PDA

View Full Version : ƠN TA ĐỦ CHO CONNhật Minh
01-11-2013, 10:47 PM
ƠN TA ĐỦ CHO CON (http://www.ngonluanho.net/2013/10/on-ta-du-cho-con.html)


http://1.bp.blogspot.com/-2hidpDxh2Oc/UjKuOrhEIQI/AAAAAAAADmU/wASzj-C5xsg/s1600/doi+con+vui+co+Ngai.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-2hidpDxh2Oc/UjKuOrhEIQI/AAAAAAAADmU/wASzj-C5xsg/s1600/doi+con+vui+co+Ngai.jpg)

“Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” – 2 Cr 12, 9


Thiên Chúa luôn ban cho ta đầy đủ ơn Ngài :

. Khi gánh đời ta nặng hơn, Ngài ban thêm ơn

. Khi công việc ta cực nhọc hơn, Ngài ban thêm sức

. Khi Ngài gởi khổ sầu, Ngài cũng gia tăng lòng thương xót

. Khi Ngài gởi đến thử thách, Ngài cũng gởi đến bình an

. Lúc ta cảm thấy sức mình hầu như cạn kiệt thì đấy là lúc ơn Chúa thực sự tràn đầy.Sưu tầm (http://www.ngonluanho.net/).