PDA

View Full Version : Lịch Công Giáo tuần IV Mùa Vọng Năm AF.X Nhatdong
21-12-2013, 10:53 AM
DL | ÂL | Màu lễ phục | Thứ |
22 | 20 | Tím | CN | CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần IV. Is 7, 10-14; Rm, 1, 1-7; Mt 1, 18-24
Giáo huấn số 4
CHA MẸ, NHÀ GIÁO DỤC ĐỨC TIN

Trên căn bản phẩm giá và sứ mạng của họ, các cha mẹ Kitô hữu có bổn phận đặc biệt phải giáo dục cho con cái họ biết cầu nguyện, phải đưa chúng tới chỗ dần dần khám phá ra mầu nhiệm Thiên Chúa và đối thoại cá nhân của Ngài: "Nhất là gia đình Kitô giáo đã nhận được những ân sủng, và đòi hỏi phong phú của bí tích Hôn phối, nên ở đó ngay từ nhỏ, trẻ em phải được dạy dỗ để nhận biết và thờ kính Thiên Chúa cùng yêu mến tha nhân, theo như đức tin chúng đã lãnh nhận khi chịu phép Rửa Tội". (Tông Huấn về các bổn phận của gia đình của Đức Thánh Cha John Paul II, số 60).

23 | 21 | Tím | Hai | Thánh Gioan Kêty, Linh mục. Ml 3, 1-4.23-24; Lc 1, 57-66.
24 | 22 | Trắng | Ba | Sáng: 2Sm 7, 1-5.8b-12.14a.16; Lc 1, 67-79.

MÙA GIÁNG SINH

"Sau việc cử hành hằng năm mầu nhiệm Vượt Qua, Hội thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa Giáng Sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của Người: Đó là MÙA GIÁNG SINH." (AC 32)
24 | 22| Trắng | Ba | Chiều: LỄ VỌNG CHÚA GIÁNG SINH. Is 62, 1-5; Cv 13, 16-17. 22-25; Mt 1, 1-25 (hay Mt 1, 18-25).
25/12|23| Trắng | Tư |ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH.Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ buộc. Lễ cầu cho giáo dân. Lễ họ.
Lễ đêm: Is 9,1-6; Tt 2, 11-14; Lc 2, 1-14.
Lễ rạng đông: Is 62,11-12; Tt 3, 4-7; Lc 2, 15-20.Lễ ban ngày: Is 52, 7-10; Dt 1, 1-6; Ga 1, 1-18 (hay Ga 1, 1-5.9-14).
Vì lý do mục vụ, có thể tuỳ nghi thay đổi các bài đọc trên từ thánh lễ nọ sang thánh lễ kia.
Lưu ý: Trong lễ vọng và lễ chính ngày, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: "Bởi phép CTT... Người đã làm người" thì bái gối. (IM 137).
Hôm nay, các linh mục có thể cử hành hay đồng tế 3 thánh lễ, miễn là vào giờ thích hợp cho mỗi thánh lễ. Linh mục có thể nhận bổng lễ cho các thánh lễ này (GL 951,1).
26 | 24 | Đỏ |Năm| NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Stêphanô, Tử đạo tiên khởi. Lễ kính. Cv6 ,8-10; 7,54-60; Mt 10,17-22.
27 | 25 | Trắng |Sáu| NGÀY III TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Gioan, tông đồ, tác giả sách Tin Mừng. Lễ kính. 1Ga 1, 1-4; Ga 20,, 2-8.
28 | 26 | Đỏ |Bảy| NGÀY IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Các thánh anh hài, Tử đạo. Lễ kính. 1Ga 1, 5-2,2; Mt 2, 13-18.


http://www.40giayloichua.net/YearA/_A200/A_A4V%20copy.gif