PDA

View Full Version : Trang Wed xem hình ảnh Vaticăng bằng ... máy tính (hình 3D)F.X Nhatdong
06-02-2014, 09:07 PM
Có trang Website này mặc dù không phải là trang Web thiếu nhi nhưng cũng hữu ích, ngồi ở nhà mà vẫn coi được toàn cảnh Vaticăng
Vào Website:

http://www.vatican. va/various/ basiliche/ san_giovanni/ vr_tour/index- en.html (http://www.vatican.va/various/basiliche/san_giovanni/vr_tour/index-en.html)


Hướng dẫn sử dụng: trong này có 13 hình, bấm từng tấm mà xem.Khi hình hiện ra rồi giữ con chuột và xoay theo hứơng mình muốn coi.Rất là hay, xem coi cho biết Vatican từng chi tiết nhỏ. Xem xong mỗi hình bấm nút Back (hình <--) rồi xem hình khác.