PDA

View Full Version : Xử lý bài viết Phạm quyThanhCaVN
27-09-2014, 12:03 PM
Xin chào ACE Thành viên,

Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo được lập ra để ưu tiên tạo sân chơi lành mạnh cho Thiếu nhi Công Giáo, tuy nhiên BQT vẫn hoan nghênh tất cả thành viên tham gia không phân biệt tuổi tác, tôn giáo.
Để quản lý Diễn đàn, BQT đã lập Nội Quy:

Nội quy Diễn đàn (http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/showthread.php?t=176&p=472)

Vừa qua, BQT Diễn đàn thấy có một số bài viết vi phạm điều 2 của Nội Quy:

2. Nội dung không đi ngược lại Giáo lý, Tín lý và Giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo.

BQT đã xóa, di chuyển các bài viết trên vào Phòng họp để xem xét và lưu trữ chờ xử lý và đối chứng.
Nhân đây xin thông báo đến tất cả thành viên Diễn đàn:

BQT sẽ nhắc nhỡ thành viên phạm quy, nếu vẫn còn tiếp tục đăng bài vi phạm Nội Quy, buộc lòng BQT sẽ khóa chức năng post bài của thành viên đó.

Mong rằng ACE thành viên Diễn đàn hiểu và thực hiện đúng mục tiêu của BQT.

Thân mến!