PDA

View Full Version : Giáo lý - Sống ĐạoQuang Hưng
05-06-2009, 11:12 AM
Ngày 08.08 - Lễ Thánh Đa Minh - Đấng Sáng Lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết (Dòng Đa Minh)
Thánh Đaminh sinh tại Castille, Tây Ban Nha, năm 1170. Truyện về tuổi trẻ của Ngài nói tới nhiều điềm báo lạ lùng. Mẹ Ngài, bà Aza mơ thấy con mình như một con chó ngậm đuốc chạy khắp cả thế gian.--------------------------------------------------------------------------------

Sai đi làm chứng nhân
Các bạn trẻ rất thân mến,

Sau 2 ngày học giáo lý trong chương trình ngày Giới trẻ thế giới, hôm nay chúng ta gặp nhau ngày cuối với chủ đề: “Sai đi làm chứng nhân”

Chúng ta được sai đi vào thế giới: Chúa Thánh Thần, tác động chính yếu của sứ mạng truyền giáo.

“Anh em sẽ lãnh nhận sức mạnh khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên anh em; và anh em sẽ là chứng nhân của Thầy” (Cv 1,8).
--------------------------------------------------------------------------------
Chúa Thánh Thần, Linh Hồn của Giáo Hội

Các Bạn Trẻ thân mến,

Thật là tuyệt vời khi được chia sẻ bầu khí sinh động và phong phú của Đại Hội. Tại Sydney trong những ngày này, cùng với những Bạn Trẻ đến từ khắp thế giới, các Bạn Trẻ Việt Nam từ năm châu cũng tụ hội về. Từ nhiều nền văn hóa, nhiều truyền thống khác nhau, các Bạn cùng có chung một ngôn ngữ, đó là tiếng Việt; các Bạn cùng có một trái tim, đó là trái tim Việt Nam; các bạn cùng chung một thao thức, đó là góp phần xây dựng Giáo Hội và cuộc sống.

--------------------------------------------------------------------------------

Được mời gọi Sống trong Chúa Thánh Thần

NỘI DUNG

Dẫn nhập
I. Vậy Chúa Thánh Thần là ai mà quan trọng như thế?
II. Tương quan giữa Chúa Thánh Thần và Đức Kitô
III. Chúa Thánh Thần và Phép rửa nhân danh Chúa Giêsu
IV. Hãy để cho Chúa Thánh Thần dẫn dắt
Kết luận
--------------------------------------------------------------------------------

Sứ Điệp của Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XXIII

VATICAN - Ngày QTGT lần thứ XXIII sẽ được tổ chức tại Sydney, Úc Châu, từ ngày 15 đến 20 tháng 7 năm 2008, theo chủ đề: “Chúng con sẽ nhận được sức mạnh Chúa Thánh Thần, Đấng ngự xuống trên chúng con, và chúng con sẽ làm chứng cho Thầy.” (Cv 1, 8). Nội dung của sứ điệp gồm có 8 số như sau:

1. Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ XXIII.
2. Lời hứa ban Chúa Thánh Thần trong Kinh Thánh.
3. Biến cố Hiện Xuống, điểm khởi hành cho sứ mạng của Giáo Hội.
4. Chúa Thánh Thần, linh hồn của Giáo Hội và là nguyên lý của sự hiệp thông.
5. Chúa Thánh Thần, vị Thầy nội tâm.
6. Bí Tích Thêm Sức và Bí Tích Thánh Thể.
7. Sự cần thiết và khẩn trương của sứ mạng truyền giáo.
8. Khần cầu một “lễ hiện xuống mới” trên thế giới.


--------------------------------------------------------------------------------

THÁNH THỂ VÀ SỰ HIỆN DIỆN THỰC SỰ CỦA CHÚA KITÔ

Khi nói đến Bí tích Thánh thể, điều không thể không đề cập đến chính là “sự hiện diện thực sự” của Chúa Kitô (the real presence of Christ). Theo lịch sử thần học bí tích, “sự hiện diện thực sự” của Chúa Kitô được dùng để chỉ về sự hiện diện Thánh Thể, lần đầu tiên có tính cách loại trừ các cách thế hiện diện khác, bắt đầu từ Scotus. Và điều này thật là không may cho chúng ta!

--------------------------------------------------------------------------------

http://www.nvhb.net/uploads/images/1182000946_sacredHeartofJesus.jpg
Nguồn ơn cứu chuộc
Trong đời sống đức tin đạo Công giáo có ba lễ chính mừng kính mầu nhiệm ơn cứu chuộc của Chúa: lễ Chúa Giêsu Giáng sinh làm người, lễ Chúa Giêsu Sống lại và lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.