PDA

View Full Version : Vào Sa MạcDamsan
23-05-2009, 07:32 PM
Vào Sa Mạc


Vào sa mạc là một phương pháp giáo dục riêng biệt của Phong Trào TNTT, vì dựa vào Kinh Thánh và lấy khung cảnh Moi-sen dẫn dân Do Thái trong sa mạc tiến về đất hứa làm nền tảng cho mọi sinh hoạt trong sa mạc. Tron sa mạc, phong trào dùng phương pháp tự nhiên và siêu nhiên để huất luyện, hướng dẫn thiếu nhi, để các em, giúp các em biết cảm tạ Thiên Chúa vì bao kỳ công Chúa làm cho con người và còn giúp các em biết sống gần với thiên nhiên, phát triển khả năng đức tính của mình.
Thiên Chúa đã đưa dân Do Thái vào sa mạc 40 năm để huấn luyện một tôn giáo độc thần. Họ đã sống dưới mái lều và nhà tạm giữa thiên nhiên, chịu thử thách về lòng trung thành cũng như cuộc sống thiếu thốn tiện nghi. PTTNTT cũng dùng phương thức "Vào Sa Mạc" để huấn luyện và giáo dục đoàn viên.
-- Tự nhiên: Có giờ giấc, học, sinh hoạt, thi đua, khen thưởng, các trò chơi lớn, đêm lửa thiêng.
-- Về siêu nhiên: Trong khung cảnh tự nhiên đó, Huynh Trưởng giúp các em biết cảm tạ Chúa, có những giờ chầu Thánh Thể, chia sẻ Lời Chúa, đêm hòa giải..
Vì vậy khi đoàn sinh vào sa mạc, cố gắng thực hành những ý thức căn bản dựa vào 4 khẩu hiệu của phong trào và nỗ lực học hỏi, thi đua với khả năng sẵn có để phát huy và học tập những đức tính nhân bản khác như: vui tươi, chịu đựng, kiên nhẫn, hy sinh.
Sưu Tầm