PDA

View Full Version : Cầu nguyện cho linh hồn Maria vừa mới qua đờiDDTNCG
03-11-2015, 11:26 PM
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ
xin cho linh hồn MARIA vừa mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi
hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng, vui vẻ vô cùng. Amen.

http://thanhcavietnam.org/thichduthu/TMP/Cross_funeral.jpg (http://thanhcavietnam.org/thichduthu/TMP/Cross_funeral.jpg)

Diễn đàn thếu nhi Công giáo xin thành kính phân ưu
cùng NS. Hồng Bính và gia đình.

thichduthu
05-11-2015, 03:30 AM
Sự sống thay đổi nhưng không mất đi

http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,7210

hongbinh
13-11-2015, 02:22 PM
Hồng Bính xin chân thành cám ơn DĐTNCG đã hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Hiền Nội là Maria Trần Thị Liên, nguyện xin Chúa trả công vô cùng cho mọi người.