PDA

View Full Version : Test Khung soan thảo trù phúDonRac
05-04-2016, 08:35 AM
Kính chào ACE,

Có một số bài hát vì lượng nghe - download quá nhiều trong thời gian ngắn, nhà mạng VNPT đã đổi link (sang dạng: http://113.171.224.167/videoplayer/) nên các Computer có cài đặt IDM bắt link tự động sẽ không thể nghe bài hát, chỉ có thể download.
ACE sử dụng mạng VNPT, xin vui lòng tắt chế độ bắt link tự động của IDM sẽ có thể nghe được bài hát.

Trân trọng![-] Ẩn/Hiện thông báo (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#)
.†. DANH SÁCH BÀI HÁT .†.http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/templates/green/img/media/play.gif (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/templates/green/img/media/play.gif)
http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/templates/green/img/media/download.gif (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/templates/green/img/media/download.gif)
http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/templates/green/img/media/lyric.gif (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/templates/green/img/media/lyric.gif)
http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/templates/green/img/media/playlist.gif (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/templates/green/img/media/playlist.gif)
http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/templates/green/img/media/ID.gif (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/templates/green/img/media/ID.gif)


http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/templates/green/img/media/type/music.gif (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/templates/green/img/media/type/music.gif)
Thánh Giá Đức Kitô (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,19797)
» Thể hiện: Ca đoàn Truyền Tin (Gx Vĩnh Hòa) (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Singer,2240)
» Tác giả: Lm. Thái Nguyên (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Artist,255)
» Thể loại: Mùa Chay (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#List,33)
23
8
http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/templates/green/img/media/ok.gif (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/templates/green/img/media/ok.gif)
http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/templates/green/img/media/add.gif (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/templates/green/img/media/add.gif)
19797


http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/templates/green/img/media/type/music.gif (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/templates/green/img/media/type/music.gif)
Thập Giá nói gì (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,19796)
» Thể hiện: Ca đoàn Truyền Tin (Gx Vĩnh Hòa) (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Singer,2240)
» Tác giả: Phanxicô (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Artist,238)
» Thể loại: Mùa Chay (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#List,33)
7
0
http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/templates/green/img/media/ok.gif (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/templates/green/img/media/ok.gif)
http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/templates/green/img/media/add.gif (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/templates/green/img/media/add.gif)
19796


http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/templates/green/img/media/type/music.gif (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/templates/green/img/media/type/music.gif)
Tình yêu Chúa hỡi (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,19795)
» Thể hiện: Duy Hồng (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Singer,3133)
» Tác giả: Phùng Minh Mẫn (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Artist,1614)
» Thể loại: Mùa Chay (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#List,33)
9
1
http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/templates/green/img/media/ok.gif (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/templates/green/img/media/ok.gif)
http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/templates/green/img/media/add.gif (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/templates/green/img/media/add.gif)
19795

thichduthu
05-04-2016, 11:10 PM
Cám ơn Anh Donrac! TDT đã post bài được như trước đây.