PDA

View Full Version : Là Nghĩa sĩ - Ta cùng chung niềm tin, chung sức, chung lòngTeacher's Mập
24-05-2009, 04:36 PM
http://www.huynhtruong.net/images/image001.jpg

xin cùng đồng hành với Chúa Giêsu

chúng con cùng vác chung thánh giá, đồng hành với nhau trên đường Đức Tin.