PDA

View Full Version : Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 09-03-2018JB.Lưu Hùng Vương
09-03-2018, 08:46 AM
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09.03.2018CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha nhân lành, con bắt đầu ngày mới với lòng biết ơn về những gì đã Cha ban cho con. Con xin dâng Cha suy nghĩ, lời nói, hành động và cả con người con để cầu nguyện theo ý chỉ tháng này của Đức Giáo Hoàng, là xin cho toàn thể Giáo Hội hiểu rõ sự cấp thiết phải đào tạo cho cá nhân và cộng đoàn biết phân định thiêng liêng. Kính mừng Maria...
— ∞ + ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU
"Cần rất nhiều lời cầu nguyện và sám hối, để xin ơn thánh hóa và chấm dứt các cuộc chiến tranh trên thế giới." (ĐGH Phanxicô) Xin đến với con, lạy Chúa, và giúp con trở thành khí cụ của hòa bình.
— ∞ + ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Giờ đây một ngày nữa lại kết thúc, lạy Chúa, con xin được nghỉ ngơi trong Ngài, con tự hỏi con đã sống như thế nào theo người Ki-tô hữu? Con có thể hiện đức tin trong lời nói và việc làm không? Làm thế nào để con vững tin hơn? Hãy ở với con, Lạy Chúa, và ban cho con ân sủng Ngài để sớm mai con thật sự sống như ngọn đèn của Chúa Ki-tô. Lạy Cha chúng con ở trên trời...
Dòng Tên Việt Nam


https://dongten.net/wp-content/uploads/2018/03/B%C4%90LT-09-03-197x300.jpg