PDA

View Full Version : Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 13-03-2018



JB.Lưu Hùng Vương
13-03-2018, 08:19 AM
KỶ NIỆM NGÀY ĐỨC PHAN-XI-CÔ LÀM GIÁO HOÀNGHIỆP THÔNG VỚI NGÀI CẦU NGUYỆN, NGÀY 13-03CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha toàn năng, con khởi đầu ngày mới hôm nay trong tâm tình cảm tạ. Xin giúp con luôn nỗ lực thi hành Thánh Ý của Cha và nhận ra Cha trong những người mà con gặp hằng ngày. Hôm nay, con xin dâng con tim và trọn bản thân con cho Cha. Xin Chúa Thánh Thần đến và ở lại trong con, giúp con cầu nguyện cho những ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời...
— ∞ + ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU
"Không ai trong chúng ta là một hòn đảo, tự sinh và độc lập khỏi những người khác. Chúng ta chỉ có thể xây dựng tương lai khi đứng cùng nhau, bao gồm tất cả mọi người." (ĐGH. Phanxicô) Lạy Chúa, ước gì hôm nay con không cô lập chính mình nhưng biết cộng tác với tha nhân cho lợi ích của tất cả mọi người.
--- ∞ + ∞ ---
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Lạy Chúa, khi màn đêm dần buông, con thinh lặng đôi phút để nhìn lại ngày sống trong sự hiện diện của Ngài. Hôm nay, con có sống như một hòn đảo, tách biệt với những người khác không? Con cần cải thiện điều gì để phục vụ tha nhân tốt hơn? Đêm nay, xin Chúa ở lại với con và ban ơn để ngày mai con biết xin lỗi những người con đã làm tổn thương và tha thứ cho những ai đã làm con mất lòng. Lạy Cha chúng con ở trên trời...
Dòng Tên Việt Nam



https://dongten.net/wp-content/uploads/2018/03/BDLT-13-3-2018-300x158.png