PDA

View Full Version : NGHĨA SĨ - THIẾU NHI THÁNH THỂDamsan
30-05-2009, 08:04 PM
http://www.chuahaidong.org/images/nsgroup.jpg

NGHĨA SĨ - THIẾU NHI THÁNH THỂ

G.s-N.Dũng
18-09-2010, 04:59 PM
đẹp wa trời luôn . tiếc nhà thờ mik k có đắng mấy cái hình này lên pùn j` đâu

banlesinhgiaoxuducmy
09-02-2011, 09:56 PM
BAN LỄ SINH GIÁO XỨ ĐỨC MỸ
XIN CHAO TAT CẢ CÁC BAN
CHO TỤI MÌNH LÀM WEN VỚI TẤT CẢ CÁC BAN NHA
NICK :banlexinhgiaoxuducmy@yahoo.com.vn (banlexinhgiaoxuducmy@yahoo.com.vn)

:103::103::103::103::103::103::103: