PDA

View Full Version : các loại kẹoQuang Hưng
01-06-2009, 05:46 PM
http://s3.60s.com.vn/image/62008/3/ZING_PORTAL_193227115.jpg

Quang Hưng
01-06-2009, 05:47 PM
http://www.tin247.com/tintuconline/081101001701-517-807.jpg

Quang Hưng
01-06-2009, 05:48 PM
http://mst.eva.vn/upload/news/2008-12-10/banhkeo4.jpg

Quang Hưng
01-06-2009, 05:49 PM
http://img.news.zing.vn/img/191/t191954.jpg

Quang Hưng
01-06-2009, 05:50 PM
http://i13.tinypic.com/2yott9z.jpg

Quang Hưng
01-06-2009, 05:51 PM
http://www.teenthoinay.com/forum/image.php?u=17&dateline=1206769484

Quang Hưng
01-06-2009, 05:52 PM
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2008/10/12/72f1583a8cbdf5cb57961b5e51d7cbe7.jpg

anhtuan294
01-06-2009, 05:59 PM
Wao, nhỉn hấp dẫn quá Quang Hưng ơi !! :4: :4:

nu.angel
24-06-2009, 11:11 AM
hic.. hic... thèm quá à .....:42:

minh hue
24-06-2009, 11:15 AM
Kẹo ngon quá!!! Xèm quá!!! Chúc kẹo lun vui.........

maria_phan_97
26-06-2009, 10:21 AM
http://www.thehetre.vn/kenh14/090127061441-346-976.jpg
Hix! Hơi giống cái bánh tí nhưng là kẹo đấy!!!!
http://www.thehetre.vn/kenh14/090127061441-304-960.jpg

http://www.thehetre.vn/kenh14/090127061441-631-751.jpg

http://www.thehetre.vn/kenh14/090127061441-208-915.jpg
\

Quang Hưng
26-06-2009, 10:24 AM
cái này tặng tất cả mọi người gồm : anh tuấn / bến ngự / maria_phần / Quang Hưng /Minh Huệ

maria_phan_97
26-06-2009, 10:40 AM
http://www.sinhcon.com/gia-dinh-xa-hoi/images/giay5.jpg

http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/3/20/1215/dchocolate200309mbtchoconguyenlieu2.jpg (http://forum.vietyo.com/topic/lam-moi-vi-keo-chocolate-17959.html)


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/03/20/9d1200309_MBT_choco_sp1.jpg (http://forum.vietyo.com/topic/lam-moi-vi-keo-chocolate-17959.html)

http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2009/03/20/c4d200309_MBT_choco_sp3.jpg (http://forum.vietyo.com/topic/lam-moi-vi-keo-chocolate-17959.html)
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2008/11/14/8be32ad507154e5a08fc2c5ee2ceeadc.jpg


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2008/11/14/25021090ea52f3ae1a959f5a37aa2cba.jpg

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2008/11/14/663dfc662467e233828e08f6d4466b66.jpg

Quang Hưng
26-06-2009, 10:50 AM
Kẹo Kẹo Kẹo Kẹo Kẹo Kẹo Kẹo Kẹo Kẹo Kẹo Kẹo Kẹo

maria_phan_97
27-06-2009, 10:50 PM
http://www.cocoblue.com.au/images/lollipop_sugar_lips.jpghttp://www.muctim.com.vn/article/media/2008/4-4/19620//keo1.jpg
http://www.muctim.com.vn/article/media/2008/4-4/19620//keo1.jpg
http://www.ginggong.com/Utils/GetThumb.ashx?f=http://img.tamtay.vn/files/2008/01/18/prettyboy_v/photos/228409/48a43959_keo mut1.jpg&w=500 (http://www.ginggong.com/PhotoViewer/^^-Keo-Mut/Eq83Xp.html)http://www.ginggong.com/Utils/GetThumb.ashx?f=http://img.tamtay.vn/files/2008/01/18/prettyboy_v/photos/228409/48a4395b_1.jpg&w=500 (http://www.ginggong.com/PhotoViewer/^^-Keo-Mut/Hg76Fy.html)http://www.ginggong.com/Utils/GetThumb.ashx?f=http://img.tamtay.vn/files/2008/01/18/prettyboy_v/photos/228409/48a4395d_2.jpg&w=500 (http://www.ginggong.com/PhotoViewer/^^-Keo-Mut/n1W2Kc.html)http://www.ginggong.com/Utils/GetThumb.ashx?f=http://img.tamtay.vn/files/2008/01/18/prettyboy_v/photos/228409/48a4395f_3.jpg&w=500 (http://www.ginggong.com/PhotoViewer/^^-Keo-Mut/Ar2x6X.html)http://www.ginggong.com/Utils/GetThumb.ashx?f=http://img.tamtay.vn/files/2008/01/18/prettyboy_v/photos/228409/48a4395f_4.jpg&w=500 (http://www.ginggong.com/PhotoViewer/^^-Keo-Mut/g5E7Zd.html)http://www.ginggong.com/Utils/GetThumb.ashx?f=http://img.tamtay.vn/files/2008/01/18/prettyboy_v/photos/228409/48a43960_5.jpg&w=500 (http://www.ginggong.com/PhotoViewer/^^-Keo-Mut/n3T5Jy.html)http://www.ginggong.com/Utils/GetThumb.ashx?f=http://img.tamtay.vn/files/2008/01/18/prettyboy_v/photos/228409/48a43960_6.jpg&w=500 (http://www.ginggong.com/PhotoViewer/^^-Keo-Mut/f9NWz8.html)http://www.ginggong.com/Utils/GetThumb.ashx?f=http://img.tamtay.vn/files/2008/01/18/prettyboy_v/photos/228409/48a53718_1.jpg&w=500 (http://www.ginggong.com/PhotoViewer/^^-Keo-Mut/Bi9x7F.html)http://www.ginggong.com/Utils/GetThumb.ashx?f=http://img.tamtay.vn/files/2008/01/18/prettyboy_v/photos/228409/48a53718_2.jpg&w=500 (http://www.ginggong.com/PhotoViewer/^^-Keo-Mut/q9Q5Sp.html)[/URL][URL="http://www.ginggong.com/PhotoViewer/^^-Keo-Mut/n4Y3Md.html"]http://www.ginggong.com/Utils/GetThumb.ashx?f=http://img.tamtay.vn/files/2008/01/18/prettyboy_v/photos/228409/48a53718_4.jpg&w=500 (http://www.ginggong.com/PhotoViewer/^^-Keo-Mut/Gf5y1Z.html)http://www.ginggong.com/Utils/GetThumb.ashx?f=http://img.tamtay.vn/files/2008/01/18/prettyboy_v/photos/228409/48a53719_5.jpg&w=500 (http://www.ginggong.com/PhotoViewer/^^-Keo-Mut/k1TWm2.html)

maria_phan_97
27-06-2009, 10:51 PM
[/URL][URL="http://www.ginggong.com/PhotoViewer/^^-Keo-Mut/Ra9b1K.html"]http://www.ginggong.com/Utils/GetThumb.ashx?f=http://img.tamtay.vn/files/2008/01/18/prettyboy_v/photos/228409/48a5372e_7.jpg&w=500 (http://www.ginggong.com/PhotoViewer/^^-Keo-Mut/Ls3b1T.html)http://www.ginggong.com/Utils/GetThumb.ashx?f=http://img.tamtay.vn/files/2008/01/18/prettyboy_v/photos/228409/48a5372e_8.jpg&w=500 (http://www.ginggong.com/PhotoViewer/^^-Keo-Mut/j5BAm9.html)

Quang Hưng
27-06-2009, 10:54 PM
mọi người phải nhớ hạn chế ăn kẹo kẻo xâu răng ! và phải đánh răng sau khi ăn !

Teacher's Mập
03-07-2009, 09:31 AM
http://mst.eva.vn/upload/news/2008-12-10/banhkeo4.jpg (http://mst.eva.vn/upload/news/2008-12-10/banhkeo4.jpg)

tặng kẹo ngot.... ai là kẹo ngọt nhận nhe.... đẹp quá đi thôi.....

Ngaibiet_conratyeuduoi
03-07-2009, 09:38 AM
cái này tặng tất cả mọi người gồm : anh tuấn / bến ngự / maria_phần / Quang Hưng /Minh Huệ
Trùi không tặng cho tui nè :( ..................

Quang Hưng
03-07-2009, 09:52 AM
http://mst.eva.vn/upload/news/2008-12-10/banhkeo4.jpg (http://mst.eva.vn/upload/news/2008-12-10/banhkeo4.jpg)

tặng kẹo ngot.... ai là kẹo ngọt nhận nhe.... đẹp quá đi thôi.....
Con đây ! con là kẹo đây cám ơn thầy mập nhìu !

Teacher's Mập
03-07-2009, 10:34 AM
http://www.ginggong.com/Utils/GetThumb.ashx?f=http://img.tamtay.vn/files/2008/01/18/prettyboy_v/photos/228409/48a5372e_7.jpg&w=500 (http://www.ginggong.com/Utils/GetThumb.ashx?f=http://img.tamtay.vn/files/2008/01/18/prettyboy_v/photos/228409/48a5372e_7.jpg&w=500)http://www.ginggong.com/Utils/GetThumb.ashx?f=http://img.tamtay.vn/files/2008/01/18/prettyboy_v/photos/228409/48a5372e_8.jpg&w=500 (http://www.ginggong.com/Utils/GetThumb.ashx?f=http://img.tamtay.vn/files/2008/01/18/prettyboy_v/photos/228409/48a5372e_8.jpg&w=500)Tặg Lạy Ngài - Conratyeuduoi..... mấy cái kẹo nè .....

toliem1510
03-07-2009, 06:37 PM
Ngon wa zậy trời, làm sao để post hình lên zây?? chỉ zới pà kon ui!