PDA

View Full Version : lịch các ngày lễ tháng 6Quang Hưng
04-06-2009, 06:28 PM
Làm việc tháng: Đọc Kinh Cầu Trái Tim Chúa Giêsu và Kinh Chúa Giêsu Thầy Cả Thượng Phẩm.

Giáo huấn số 22: Tình yêu đối với người vợ đã trở thành mẹ và tình yêu đối với con cái là con đường tự nhiên đưa người nam đến chỗ hiểu biết và thể hiện việc làm cha của mình.

Khi biểu lộ tình cha của Thiên Chúa và sống lại tình cha ấy trên mặt đất này, người nam được mời gọi đứng ra bảo đảm sự phát triển thống nhất của mọi thành phần trong gia đình. Để chu toàn trách vụ này, ông cần phải quảng đại lãnh lấy trách nhiệm đối với sự sống được thai nghén trong lòng người mẹ, cần phải chú tâm chia sẻ cố gắng giáo dục con cái với vợ mình, công việc ấy sẽ không bao giờ làm chia rẽ gia đình, nhưng làm cho gia đình được vững mạnh trong sự hiệp nhất và ổn định, nên một lời chứng về đời sống Ki-tô hữu trưởng thành để hướng dẫn con cái vào trong kinh nghiệm sống động về Chúa Ki-tô và về Hội Thánh một cách hữu hiệu hơn. (Trích Tông huấn về gia đình, số 25)

01 X
Thứ Hai. Tuần IX Thường Niên. Thánh vịnh tuần I. Thánh Giút-ti-nô, tử đạo. Lễ nhớ (Đ). Mc 12,1-12.
09

02 X
Thứ Ba. Thánh Mác-se-li-nô và Thánh Phê-rô, tử đạo (Đ). Mc 12,13-17.
10

03 Đ
Thứ Tư đầu tháng, ngày cầu cho trẻ em. Thánh Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn tử đạo. Lễ nhớ.

Mc 12,18-27.
11

04 X
Thứ Năm đầu tháng, ngày cầu cho hàng linh mục. Mc 12,28b-34.
12

05 Đ
Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Thánh Bô-ni-phát, Giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Mc 12,35-37.
13

06 X
Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ Mẫu Tâm Maria.. Thánh Nô-bô-tô, Giám mục (Tr).

Mc 13,38-44.
14

07 Tr
Chúa Nhật X Thường Niên. Thánh vịnh tuần II.

Chúa Ba Ngôi. Lễ trọng. Xứ My Sơn và xứ Phú Tảo chầu Mình Thánh thay Giáo phận.

Đnl 4,32-34.39-40; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20.
15

Giáo huấn số 23: Giữa lòng gia đình như một cộng đồng các ngôi vị, cần phải dành một sự chú ý đặc biệt cho đứa con, bằng cách phát huy lòng quí chuộng sâu xa đối với phẩm giá ngôi vị của nó, cũng như phát huy sự kính trọng thật to lớn đối với những quyền lợi của nó, những quyền lợi mà người ta phải phục vụ một cách quảng đại. Đó là điều phải dành cho tất cả mọi đứa con, mà quan trọng nhất là đứa con nhỏ tuổi hơn, đang cần đủ mọi thứ, hoặc đối với một đứa con bị đau yếu, đau khổ hay tàn tật. (Trích Tông huấn về gia đình, số 26)


08 X
Thứ Hai. Mt 5,1-12. Mang Chủng
16

09 X
Thứ Ba. Thánh Ép-rem phó tế, tiến sĩ Giáo Hội (Tr). Mt 5,13-16.

Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục của cha Giuse Nguyễn Văn Luân, 09.06.1994.
17

10 X
Thứ Tư. Mt 5,17-19.

Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục của các cha:

1. Giuse Nguyễn Xuân Đài, 10.06.1994

2. Stephanô Nguyễn Văn Hiển, 10.06.1994

18

11 Tr
Thứ Năm. Kính Trọng Thể Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu (Lễ Săng-ti).

Cha xứ có bổn phận dâng lễ cầu cho giáo dân của mình.

Thánh Ba-na-ba, Tông đồ.

Xh 24,3-8; Dt 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26.

Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục của cha Giuse Nguyễn Văn Hội, Dòng Chúa Cứu Thế, 11.06.2007.
10

12 X
Thứ Sáu. Mt 5,27-32.
20

13 Tr
Thứ Bảy. Thánh An-tôn Pa-đô-va, Linh mục, tiến sĩ Giáo Hội. Lễ nhớ. Mt 5,33-37.
21

14 X
Chúa Nhật XI Thường Niên. Thánh vịnh tuần III.

Xứ Hải Dương và xứ Lãm Hà chầu Mình Thánh thay Giáo phận. Mc 4, 26-34
22

Giáo huấn số 24: Khi đòi hỏi mọi người phải lưu tâm và khi chính mình lưu tâm một cách vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ đối với mọi trẻ em được sinh ra, Hội Thánh chu toàn một trong những sứ mạng căn bản của mình. Thực vậy, Hội Thánh được mời gọi phải làm cho người ta biết, và phải nêu lên một lần nữa mẫu gương và mệnh lệnh của Chúa Ki-tô, Đấng đã muốn đặt trẻ em vào ngay chính giữa Nước Thiên Chúa: "Hãy để mặc các trẻ nhỏ đến với Ta, đừng ngăn cản chúng vì Nước Thiên Chúa thuộc về những người như thế". (Trích Tông huấn về gia đình, số 26)15 X
Thứ Hai. Thánh vịnh tuần III. Mt 5,38-42.
23

16 X
Thứ Ba. Mt 5,43-48.
24

17 X
Thứ Tư. Mt 6,1-6.16-18.
25

18 X
Thứ Năm. Mt 6,7-15.
2619 Tr
Thứ Sáu.

Kính Trọng Thể Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Hs 11,1.3-4.8c-9; Ep 3,8-12.14-19; Ga 19,31-37.
27

Đức Giám mục dâng Giáo phận, Cha xứ dâng xứ mình cho Thánh Tâm trước Thánh Thể. Nơi nào không có Cha xứ, Ban Hành giáo dâng xứ, họ mình cho Thánh Tâm trước Thánh Thể hoặc trước tượng Thánh Tâm.

Ngày thế giới xin ơn thánh hoá các Linh mục.

(Nơi nào không cử hành lễ kính Thánh Tâm hôm nay thì có thể chuyển vào Chúa Nhật tới)

Thánh Rô-moan-đô, viện phụ (Tr).

20 Tr
Thứ Bảy. Trái tim vẹn sạch Đức Mẹ. Lễ nhớ.

Lc 2,41-51.
2821 X
Chúa Nhật XII Thường Niên. Thánh vịnh tuần IV. Xứ Hòn Gai và xứ Ngọc Lý chầu Mình Thánh thay Giáo phận.

Thánh Lu-y Gon-da-ga, tu sĩ.

G 38,1.8-11; 2Cr 5,14-17; Mc 4,35-41.
29

Giáo huấn số 25: Sự tiếp đón, tình yêu thương, sự quí chuộng, việc phục vụ nhiều mặt nhưng thống nhất - về vật chất, tình cảm, giáo dục, siêu nhiên - đối với mọi trẻ em sinh ra trên thế giới ... Tất cả những điều ấy phải luôn luôn là một đặc điểm nổi bật, không thể tước đoạt được của người Ki-tô hữu, và cách riêng của các gia đình Ki-tô hữu. Như thế các trẻ em có thể lớn lên "về khôn ngoan, vóc dáng và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và trước mặt người ta", chúng sẽ mang lại sự đóng góp quý báu của chúng cho việc xây dựng cộng đồng gia đình và ngay cả cho việc thánh hoá cha mẹ. (Trích Tông huấn về gia đình, số 26)22 X
Thứ Hai. Thánh Pao-li-nô Nô-la Giám mục, Thánh Gioan Phi-sơ Giám mục tử đạo và thánh Tô-ma Mô-rê tử đạo. Mt 7,1-5.
30

23 X
Thứ Ba. Mt 7,6.12-14.

Lễ Vọng Sinh Nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả (Tr). Gr 1,4-10; 1Pr 1,8-12; Lc 1,5-17. Hạ chí
01/05

24 Tr
Thứ Tư. Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Lễ trọng. Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.
02

25 X
Thứ Năm. Mt 7,21-29.
03

26 X
Thứ Sáu. Mt 8,1-4.
04

27 X
Thứ Bảy. Thánh Sy-ri-lô, Giám mục A-lê-xan-ri, tiến sĩ Giáo Hội (Tr). Mt 8,5-17.
05

28 X
Chúa Nhật XIII Thường Niên.

Thánh vịnh tuần I. Xứ An Tân và xứ Thuý Lâm chầu Mình Thánh thay Giáo phận.

Thánh I-rê-nê, Giám mục, tử đạo.

Kn 1,13-15;2,23-24; 2Cr 8,7-9.13-15; Mc 5,21-43.
06

Giáo huấn số 26 : Có những nền văn hoá biểu lộ một sự kính trọng đặc biệt và một tình yêu thương to lớn đối với những người cao niên: thay vì bị gạt ra khỏi gia đình hoặc bị coi như một gánh nặng vô ích, người già vẫn được hội nhập vào cuộc sống gia đình, tiếp tục dự phần vào đó một cách tích cực và có trách nhiệm - dù vẫn phải tôn trọng sự độc lập của gia đình mới - và nhất là người ấy thi hành một sứ mạng quý báu là trở nên chứng nhân cho quá khứ và nguồn mạch khôn ngoan cho các người trẻ và cho tương lai. (Trích Tông huấn về gia đình, số 27)
29 Đ
Thứ Hai. Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô Tông đồ. Lễ trọng. Mt 16,13-19.

Kết thúc Năm Kính Thánh Phaolô (28.06.2008 – 29.06.2009).

Cha xứ có bổn phận dâng lễ cầu cho giáo hữu xứ mình.

Kỷ niệm ngày Đức Bê-nê-đi-tô XVI thụ phong linh mục được 58 năm (1951).
07

30 X
Thứ Ba. Các Thánh Tử Đạo tiên khởi của Giáo đoàn Rô-ma (Đ). Mt 8,23-27.
08

layngaiconday
05-06-2009, 06:52 AM
thanh kìu:5::5::5:
Anh Siêng Quá Zậy Chép Lịch Công Giáo Tháng 6 Vào lun
thanh kìu nhìu nhiu:8::8::8: