PDA

View Full Version : tín hiệu cầm tay (tín hiệu câm)tom
08-06-2009, 09:53 AM
Tín Hiệu Câm 1 Tay:
http://yeuthuongphucvu.net/Images2009/LinhTinh/tinhieucam1.jpg (http://yeuthuongphucvu.net/Images2009/LinhTinh/tinhieucam1.jpg)

Tín Hiệu Câm 2 Tay:
http://yeuthuongphucvu.net/Images2009/LinhTinh/tin_hieu_cam_2_tay.jpg (http://yeuthuongphucvu.net/Images2009/LinhTinh/tin_hieu_cam_2_tay.jpg)

hongan34
03-10-2009, 10:30 PM
hay quá tom à ân:37::37::37:

tom
02-11-2009, 11:38 AM
thanks ha chỉ là 1 hạt cát trong biển cát vô hạn thôi

Dauan_tinhyeu
03-11-2009, 09:13 PM
Em chẳng hiểu cái chi hết ..."lạc hậu" dễ sợ :102:

Bin
25-08-2010, 08:21 PM
bó tay về tập thử vài kill mai lên thời sự diễn mới dc :78: