PDA

View Full Version : Semaphorse and MORSE CODEtom
08-06-2009, 09:51 AM
Các tư liệu sau đây được sưu tầm từ nhiều nguồn tài liệu của các huynh trưởng hoặc trích dịch từ Internet...


SEMAPHORE
http://yeuthuongphucvu.net/Images2009/LinhTinh/SEMAPHORE.jpg (http://yeuthuongphucvu.net/Images2009/LinhTinh/SEMAPHORE.jpg)

Ký hiệu semaphore có tất cả 29 động tác (từ A đến Z còn dùng để đánh số.

Các thế đánh semaphore*:

Preparatory : Chuẩn bị

Affirmative : Lời khẳng định

Error : Báo hiệu sự nhầm lẫn

Repeat : Lặp lại

Negative : Phủ nhận

Annulling : Huỷ bỏ

Interrogatory: Chất vấn

Acknowledge: Thừa nhận

Attention: Lưu ý


MORSE CODE
1. Mục đích và lợi ích:
Tập cho chúng ta có trí nhớ bền bỉ. Thông tin khi ở cách núi ngăn sông.
2. Các loại truyền tin:
Dùng tai nghe: Còi, kèn, tù và... Dùng mắt nhìn: Tay, cờ, đèn, lửa, khói...

3. Các loại truyền tin:
Có 2 loại thường dùng nhất:
Tín hiệu Morse / Tín hiệu Semaphore.
Tín hiệu Morse do ông Samuel Morse (1791-1872), sinh tại Charles Town
nước Mỹ. Ngày nay tín hiệu Morse rất được thông dụng để thông tin và người ta lấy tên ông đặt cho tín hiệu để tưởng nhớ đến ông.

4. Bảng tín hiệu Morse:
http://nhacthanh.net/diendan/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized.Click to view original imagehttp://yeuthuongphucvu.net/Images2009/LinhTinh/morse1.gif (http://yeuthuongphucvu.net/Images2009/LinhTinh/morse1.gif)
http://nhacthanh.net/diendan/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized.Click to view original imagehttp://yeuthuongphucvu.net/Images2009/LinhTinh/morse2.gif (http://yeuthuongphucvu.net/Images2009/LinhTinh/morse2.gif)

Tín Hiệu đặc biệt để liên lạc

sắc (/) *** (s) Â = AA Ơ = OW

huyền (\) **-* (F) Ă = AW ƯƠ = OUW

hỏi (?) *-* (R) Ê = EW

ngã (~) -**- (X) Đ = DD

nặng (.) * - - - (J) Ô = OO

Hai chấm (:) _ _ _ . . . (OS)

Một chấm (.) . _ . _ . _ (AAA)
Không hiểu (?) . . _ _ . . (IMI)
Cấp Cứu : . . . _ _ _ . . . (SOS)

5. Tập đánh và nhận tín hiệu bằng còi, cờ:
a/ Còi:
Âm dài là tè bằng 6 lần âm tích, phát âm từng chữ đều và thật chậm (Sau khi đã quen có thể đánh nhanh).
b/ Cờ:
Có thể truyền đi thật xa, cờ khổ 0m40 x 0m40 nữa trắng nữa đỏ có cán bằng gỗ cỡ bằng ngón tay, cán dài 50cm (kể cả cờ).
- Hai tay cầm cờ tréo chữ X phía trước hai chân, muốn đánh dấu tích đưa một tay lên ngang vai rồi hạ xuống tréo như cũ, Dấu tè đưa hai tay ngang vai rồi hạ xuống, tay tréo như cũ.
- Hết một tiếng để tréo lên đầu.
- Người nhận được sau một tiếng, nếu hiểu phải đưa một tay lên. Nếu không đưa tay là không hiểu.